Nemzetközi kapcsolatok - NATO


Magyarország immáron több mint tíz éve teljes jogú tagja az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének (NATO).

A Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés (CEP) a legnagyobb nem katonai program a Szövetségen belül, amely a tevékenységek összehangolását célozza, kiterjed a tagországok mellett az együttműködő partner-országokra is. A CEP biztosítja a tervező és adminisztratív tevékenységeket, a megfelelő együttműködést a NATO katonai és civil szerveivel; ajánlásokkal segíti a nemzeti CEP szervezeteket a Miniszteri Irányelvek adaptálásában, valamint felügyeli az Észak-atlanti Katasztrófa Reagálási Koordinációs Központ (EADRCC) tevékenységét.

A NATO-val a Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés (CEP) területén a Magyar Köztársaság, mint "Békepartner" 1995-től folytatott eredményes együttműködést. A NATO-tagság 1999. évi elnyerése után a szakmai kapcsolat elmélyült. A 2000-ben létrejött OKF már ezekben az együttműködési keretekben kezdhette meg nemzetközi szakmai tevékenységeit.

A NATO elvei szerint a CEP nemzeti felelősség. A CEP szerepe, hogy segítse a nemzeteket a tervezésben, a felkészülésben és elősegítse a hatékony nemzetközi reagálást, amennyiben az adott nemzet nem képes megbirkózni a katasztrófával/krízishelyzettel, illetve következményeivel. Az elmúlt években törekvéseinket a nemzetközi terrorizmus esetleges következményei elleni védekezés, a katasztrófák megelőzésére és kezelésére való hatékony felkészülés jellemezte.

A hagyományos polgári védelmi témák mellett új kihívások is szerepelnek a NATO CEP aktuális napirendjén: a kritikus infrastruktúra specifikus területeinek védelme - energiabiztonság, a cyberbiztonság mellett a klímaváltozás és a pandémiák elleni védekezés is reflektorfénybe kerültek, ezt tükrözi a 2010-13-as időszakra elfogadott új Miniszteri Irányelvek (a NATO CEP közösség aktuális feladatainak stratégiai jellegű összegző) dokumentuma is.

Az OKF feladatai a NATO-tagsággal járó katasztrófavédelmi feladatokkal összefüggésben

A belügyminiszter - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 38. § a) és 40. § (3) bek. g) pontjai alapján, a katasztrófa védelemért való felelőssége körében, az OKF útján - ellátja a CEP hazai koordinációját. Ezért az Észak-atlanti Tanács alárendeltségében működő Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési Bizottságban (CEPC) az OKF biztosítja a képviseletet, az OKF részt vesz a CEPC plenáris ülésein, valamint - a NATO Állandó Képviseleten szolgálatot teljesítő CEP összekötő révén - jelen van a CEPC állandó ülésein.

Koordinátori feladatkörünk keretében Magyarország 2008 októberében csatlakozott a nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás, a humanitárius segély gyorsaságának és hatékonyságának biztosítását célul tűző határátlépési szándéknyilatkozat aláíróihoz.

A CEPC feladata a szakmai csoportok (4 db) irányítása:

  • Ipari Erőforrások és Kommunikációs Szolgáltatások Csoportja
  • Közegészség- és Élelmiszer/Vízügyi Csoport
  • Szállítási Csoport
  • Polgári Védelmi Csoport)
A Polgári Védelmi Csoportban (CPG) az OKF látja el a közvetlen szakmai képviselet. A CPG-n belül további munkacsoportok tevékenységében is részt veszünk, melyekben közreműködői és végrehajtói feladatokat látunk el:
  • Kritikus Infrastruktúra Ad hoc Munkacsoport (CIP)
  • a Nem Kötelező Irányelvek és Minimumszabványok Ad hoc Munkacsoport
  • a Vegyi, Biológiai, Radiológiai és Nukleáris Terrortámadás elleni Védekezésre (CBRN).
A NATO keretében nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtással foglalkozó EADRCC (Euró-Atlanti Katasztrófareagálási Koordinációs Központ) vonatkozásában ugyancsak az OKF a kapcsolati pont. Az EADRCC a NATO operatív szerve, amely az EAPC országok területén bekövetkező katasztrófák esetén partnerországokból érkező segítség koordinációját látja el, a CEPC felügyeletével. Ezen felül az EAPC-országok közötti információcsere-központ katasztrófasegély tekintetében. Nagyobb terepgyakorlatokat szervez minden évben. (Szerepe: árvizek, földrengések, hurrikánok, 2004-es görögországi olimpiai játékok)
  • 2010. február 24-26-án Brüsszelben került sor a NATO CPC első féléves plenáris ülésére.
  • 2010. március 22-25. között Oslóban (Norvégia) az OKF képviselőjének aktív részvételével (moderátor funkció) a Vesthold elnevezésű NRC CEP törzsvezetési gyakorlaton.
  • 2010. május 18-19. között Bakuban (Azerbajdzsán) rendezték meg a NATO SCEPC első féléves plenáris ülését.

Kapcsolódó oldalak: Kapcsolódó hírek: