Humán Szolgálat Országos Egészségügyi, Pszichológiai és Munkabiztonsági Ellátó Központ


A BM OKF 2012. évben létrehozta a Humán Szolgálat Országos Egészségügyi, Pszichológiai és Munkabiztonsági Ellátó Központot (OEPMEK) és a területi ellátó központokat (a továbbiakban TEPMEK), így saját orvosi rendelőket alakított ki. A munkabiztonsági főfelügyelők és a közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő az OEPMEK vezető főorvosa alárendeltségében dolgoznak, amely a teljes körű szakmai munkát jelentősen segíti. A TEPMEK-ek létrehozásával a megyei igazgatóságokon az egészségügyi és a munkavédelmi szakterület egymás munkáját támogatja.

A BM OKF munkavédelmi tevékenységére vonatkozó előírásokat elsősorban a munkavédelemről kiadott 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII.30.) BM rendelet (a továbbiakban BM r.), valamint a hatályos Humán Szabályzat tartalmazza.

A biztonságos és egészséges munkavégzés érdekében alkalmazott főbb feladatok:

 • munkavédelmi felügyelő foglalkoztatása és egészségvédelmi megbízott kijelölése (Mvt., BM r. 6. §, 1. sz. melléklet)
 • munkavédelmi szabályzat készítése (BM r. 6. §, 2. sz. melléklet)
 • munkavédelmi oktatások (Mvt., Intézkedés)
 • munkavédelemi vizsga (BM r. 19. §, Intézkedés)
 • kockázatértékelés (Mvt. 54. §)
 • biztonságtechnikai felülvizsgálatok (15/2010. (V.12.) ÖM r., egyéb jogszabályok, gyártói előírás)
 • egyéni védőeszközzel történő ellátás (84/2011. sz. BM OKF Int., munkavédelmi szabályzat)
 • munkára képes állapot ellenőrzése (22/2015. (VI. 15.) BM rendelet, munkavédelmi szabályzat)
 • egészségügyi alkalmasság (57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet)
 • a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről (10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet)
 • a szolgálati (munka) balesetek kivizsgálása (BM r., Intézkedés)

BALESETI STATISZTIKA 2017. év

A katasztrófavédelem hivatásos szervei és a nem hivatásos tűzoltóságok (önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok) állományát 2017. évben összesen 219 felmentési nappal járó szolgálati- illetve munkabaleset érte.


1. ábra a balesetek száma az évek függvényében

2017. évben a munkavédelmi törvényben meghatározott súlyos munkabaleset egy alkalommal történt.

A tevékenység szerint a balesetek számottevő hányada 53 eset (24,2%) kötelező sportfoglalkozás közben történt. A tűzoltói beavatkozások során 48 (21,9%) baleset következett be.


2. ábra a balesetek tevékenység szerinti megoszlása (2017. év)

Az előző évekhez hasonlóan a balesetek elsődleges oka továbbra is a sérült figyelmetlensége (57,9%) volt. A kárhelyek veszélyessége miatt a környezet hibája, valamint a káros környezeti hatás okok voltak a jellemzőek, de számuk nem volt jelentős a figyelmetlenséghez képest.


3. ábra a balesetek elsődleges oka szerinti megoszlása (2017. év)

A rendkívüli körülmények közötti munkavégzés közben (tűzoltási, mentési tevékenység közben) bekövetkezett balesetek okai között többségükben a környezetből eredő hibák és káros hatások találhatók.

A sérülések természete többnyire mozgásszervi károsodások (ízületek, izmok rándulása, húzódása, törés, ízületi ficam), amik a sportoláshoz és a kárhelyen történő közlekedéshez kapcsolhatóak.

Budapest, 2018.04.09.

BM OKF
Humán Szolgálat OEPMEK
Elérhetőség: okf.munkabiztonsag@katved.gov.hu