Nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás


Vissza

Magyarország a nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtással és -kéréssel kapcsolatos tevékenységét a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Kat.) és a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXCII törvény alapján végzi. A törvény rendelkezései értelmében a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője szervezi a nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás gyakorlati végrehajtását a külpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve, nemzetközi segítségkérés esetén pedig biztosítja a nemzetközi segítség fogadását.

A katasztrófavédelmi törvény összhangban van az Európai Unió Polgári Védelmi Mechanizmusáról szóló 1313/2013/EU Európai Parlamenti és Tanácsi határozattal. Az Uniós Polgári Védelmi Mechanizmus elsősorban az emberek, valamint a környezet és a tulajdon – beleértve a kulturális örökséget is – védelmére terjed ki, az unión belül vagy kívül bekövetkezett mindennemű természeti és ember által okozott katasztrófa esetén, ideértve a környezeti katasztrófákat, a tengerszennyezést és az akut egészségügyi veszélyhelyzeteket. Az ilyen katasztrófák mindegyike esetén kérhető az uniós mechanizmus keretében polgári védelmi és más veszélyhelyzeti segítségnyújtás az érintett ország reagálási képességeinek kiegészítése céljából.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az elmúlt időszakban a következő esetekben nyújtott más országnak sürgősségi segítséget:

Magyarország 2016. március 8-án Görögország EU PV Mechanizmuson keresztüli érkezett nemzetközi segítségkérésére reagálva 1000 darab tábori ágyat ajánlott fel a menekültválság sújtotta országnak. A segélyszállítmány 2016. március 11-én indult útnak a BM OKF elől és 2016. március 14-én érkezett meg Athénba.

A Macedón Köztársaság fővárosát 2016. augusztus 6-án sújtó szélsőséges időjárást követően a macedón külügyminisztérium nemzetközi segítséget kért az EU PV Mechanizmuson keresztül. Először Uniós szakértőket, majd 2016. augusztus 10-én természetbeni segítséget kértek. A segítségkérésre válaszul a BM OKF 2016. augusztus 11-én 800 db ásólapátot, 1000 pár gumicsizmát, 5000 db törölközőt, 200 db takarót, 250 db hálózsákot, 250 db kemping ágyat, 1000 db pormaszkot, 1400 pár védőkesztyűt ajánlott fel Macedóniának az EU PV Mechanizmuson keresztül. A segélyszállítmány 2016. augusztus 15-én érkezett meg Szkopjéba, a Macedón Védelmi és Mentési Főigazgatóságra. A segélyszállítmányt a Macedón Köztársaság részéről Shaban Saliu, a Macedón Katasztrófavédelem Főigazgatója vette át, az átadáson magyar részről jelen volt Magyarország Macedóniába akkreditált ideiglenes ügyvivője Somogyi Gyula, valamint a helyszínen tartózkodó Uniós Polgári Védelmi Csapat képviselője. 2016. augusztus 25-én Macedónia újabb szakértői segítséget kért DG ECHO-n keresztül. A háromfős szakértői csapatba beválasztották a magyar katasztrófavédelem egy szakértőjét is. A csapat feladata a katasztrófát követő kárfelmérés és javaslatok megfogalmazása, arra vonatkozóan, hogyan lehet megelőzni az augusztusi eseményekhez hasonló katasztrófahelyzetek kialakulását, illetve mérsékelni a hasonló katasztrófák következményeit. A csapat augusztus 30-án indult útnak és augusztus 31-én hajnalban érkezett meg Skopjéba. A misszió szeptember 13-án fejezte be munkáját.

Továbbá Magyarország és a magyar katasztrófavédelem aktívan részt vett az ukrajnai aknaszlatinai sóbánya kapcsán az Unió által két alkalommal a helyszínre küldött Uniós tényfeltáró (2016. július 2-8.), majd a tanácsadói (2016. szeptember 14. – 2016. október 5.) szakértői missziókban.