Nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás


Vissza

Magyarország a nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtással és -kéréssel kapcsolatos tevékenységét a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Kat.) és a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXCII törvény alapján végzi. A törvény rendelkezései értelmében a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője szervezi a nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás gyakorlati végrehajtását a külpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve, nemzetközi segítségkérés esetén pedig biztosítja a nemzetközi segítség fogadását.

A katasztrófavédelmi törvény összhangban van az Európai Unió Polgári Védelmi Mechanizmusáról szóló 1313/2013/EU Európai Parlamenti és Tanácsi határozattal. Az Uniós Polgári Védelmi Mechanizmus elsősorban az emberek, valamint a környezet és a tulajdon – beleértve a kulturális örökséget is – védelmére terjed ki, az unión belül vagy kívül bekövetkezett mindennemű természeti és ember által okozott katasztrófa esetén, ideértve a környezeti katasztrófákat, a tengerszennyezést és az akut egészségügyi veszélyhelyzeteket. Az ilyen katasztrófák mindegyike esetén kérhető az uniós mechanizmus keretében polgári védelmi és más veszélyhelyzeti segítségnyújtás az érintett ország reagálási képességeinek kiegészítése céljából.

Az Európai Bizottság az EU Polgári Védelmi Mechanizmust 2013-ban 36 alkalommal aktiválta, ez 16 esetben irányult segítségkérésre: négyszer az Európai Unión belül, tizenkétszer az EU-n kívül.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az elmúlt időszakban a következő esetekben nyújtott más országnak sürgősségi segítséget:

2013. október 17-én segélyszállítmányt küldött a Bulgáriába érkezett szíriai menekültek ellátásának segítésére. Magyarország Kormánya a főigazgatóságon keresztül október 18-án természetbeni sürgősségi segítséget ajánlott fel Bulgáriának, Szlovákia után a második országként. A szállítást a BM OKF szervezte, a szállítási költségeket a Külügyminisztérium állta. A segély 2013. október 22-én érkezett meg Bulgáriába, amelyért Kristalina Georgieva EU biztos közvetlenül is köszönetet mondott a magyar belügyminiszternek.

A 2014. január végi rendkívüli időjárási körülmények következtében kialakult áramellátási problémák miatt Szlovénia február 2-án nemzetközi segítséget kért az Európai Unió Polgári Védelmi Mechanizmusán keresztül. A BM OKF február 4-én három aggregátort ajánlott fel Szlovéniának, előzetesen három hétre. Az aggregátorokat február 5-én indítottuk útnak Szlovéniába, ahol Velenje településen állították munkába őket. Miután a helyzet normalizálódott Szlovéniában, a főigazgatóság a generátorokat február 19-én visszaszállította Budapestre.

Horvátország 2014. február 18-án a kétoldalú megállapodás alapján kért Magyarországtól segítséget – 300 ezer homokzsákot – a Száva és Kupa folyókon Karlovačka, Zagrebačka és Sisačko-moslavačka megyékben kialakult árvízi veszélyhelyzet miatt. A horvát segítségkérésre a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azonnal reagált, az általa felajánlott 100 ezer homokzsákot pár órán belül útnak indította.