Nemzetközi kapcsolatok – ENSZ


Vissza

ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala (UN OCHA)

1991 decemberében az ENSZ Közgyűlése elfogadta 46/182 számú határozatát, amely az ENSZ reagálását hivatott erősíteni a természeti katasztrófák és komplex veszélyhelyzetek bekövetkeztekor. Célként fogalmazódott meg az ENSZ helyszínen történő humanitárius tevékenységének erősítése is. Az ENSZ-főtitkár ezt követően jóváhagyta a Humanitárius Ügyek Osztályának megalapítását, amely az 1998-ban történt átalakuláskor a Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala (Office for Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA) elnevezést kapta. Székhelye Genfben, illetve New Yorkban található. Az OCHA feladata a természeti katasztrófák és a komplex veszélyhelyzetekkel összefüggő tevékenységek koordinálása, a humanitárius reagálás összehangolása, valamint a fejlesztés és a humanitárius támogatás. Az OCHA-nak tagjai és partnerei a kormányok, civil és humanitárius szervezetek, az ENSZ-ügynökségek, illetve alapítványok és programok, valamint a Vöröskereszt.

Az OCHA vezetője jelenleg Stephen O'Brien, főtitkárhelyettes, genfi igazgatója pedig Rudolph Müller.

http://www.unocha.org

Nemzetközi Kutató-mentő Tanácsadó Csoport (INSARAG)

A Nemzetközi Kutató-mentő Tanácsadó Csoport (International Search and Rescue Advisory Group, INSARAG) több mint 80 ország és katasztrófareagáló szervezet globális hálózata az ENSZ égisze alatt. Az INSARAG a városi kutatással és mentéssel (USAR) kapcsolatos témákkal foglalkozik. Az INSARAG célja, hogy a nemzetközi USAR-csapatok tevékenységét koordinálja, és az egységes INSARAG Irányelveket és Módszertant minél szélesebb körben elfogadtassa.

Az OCHA több szakágazattal rendelkezik. A Nemzetközi Kutató-mentő Tanácsadó Csoport 1991-ben alakult azoknak a nemzetközi kutató- és mentőcsapatoknak a kezdeményezésére, amelyek az 1988-ban Örményországban bekövetkezett és igen súlyos következményekkel járó földrengés után a helyszínen tevékenykedtek. Az OCHA-n belül működő Veszélyhelyzeti Szolgálatok Szakágazat (Emergency Services Branch – ESB) Helyszíni Koordinációs Támogató Részlege (Field Coordination Support Section – FCSS) tevékenykedik a Nemzetközi Kutató-mentő Tanácsadó Csoport Titkárságaként, Genfben.

Az INSARAG működési szabályzatát az INSARAG Irányelvek dokumentumban gyűjtötték össze, a katasztrófa helyszínére érkező USAR-csapatok tevékenységét és a működésükkel szemben támasztott minimumkövetelményeket tartalmazza. Az Irányelveket az ENSZ 57/150 számú Közgyűlési Határozat fogadta el, 2002. december 16-án.

Az INSARAG világszerte kifejti tevékenységét, ennek érdekében három regionális csoportba szerveződik: Afrika/Európa/Közel-Kelet Régió, Ázsia/Csendes-óceáni Régió és az Amerikai Régió.

http://www.insarag.org

ENSZ INSARAG minősítés 2017-ben

2012 októberében a HUNOR hivatásos katasztrófavédelmi mentőszervezet nehéz városi kutató és mentő, a HUSZÁR önkéntes katasztrófavédelmi mentőszervezet pedig közepes városi kutató és mentő ENSZ INSARAG minősítést szerzett. A sikeres nemzetközi minősítésnek köszönhetően Magyarország a nemzetközi segítségnyújtás során alkalmazott és elfogadott ENSZ irányelveknek megfelelően működő, a nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtásra felkészült és kiképzett mentőerővel rendelkezik.

Az ENSZ INSARAG minősítést azonban ötévente szükséges megújítani, így mind a HUNOR, mind a HUSZÁR mentőszervezetnek egy 36 órás újraminősítő terepgyakorlaton kell részt vennie és bizonyítani felkészültségét az ENSZ OCHA által összeállított értékelő csapatok és megfigyelők jelenlétében. A gyakorlatra ismételten Hajdúszoboszlón kerül sor 2017. május 15-18. között.

ENSZ Katasztrófa-kárfelmérés és -koordinációtagság (UNDAC)

Magyarország 2013-ban lett az ENSZ UNDAC tagja, ennek tényét az ENSZ OCHA a február 5-6-án, Genfben megrendezett UNDAC Tanácsadó Bizottság ülésén hivatalosan is bejelentette. Az UNDAC nemzetközi szakértőiből álló csapat feladata, hogy a világ bármely részén bekövetkező katasztrófát követően felmérje a károkat és szükségleteket, majd koordinálja a nemzetközi segélyek beérkezését és elosztását. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság UNDAC szakértője tehát a jövőben részt vehet az ENSZ által felhatalmazott missziókban a világ bármely pontján bekövetkező természeti katasztrófát, vagy összetett veszélyhelyzetet követő kárfelmérésben és a nemzetközi segítség koordinációjában. A BM OKF UNDAC szakérőjének szerződését 2016-ban újították meg.

ENSZ szerepvállalások

Az ENSZ OCHA felkérésére a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság három szakértője vett részt 2016 során INSARAG minősítő gyakorlatokon a minősítő bizottságok tagjaként. A negyedik magyar szakértő részvételére azért nem kerülhetett sor, mert a minősítő gyakorlatot elhalasztották 2017-re. A minősítő szakértők feladata, hogy szakterületüknek megfelelően és az INSARAG Irányelvek követelményrendszerét követve értékeljék a minősítési eljárás alatt álló ország USAR csapatának teljesítményét, és eldöntsék, hogy a csapat az ENSZ INSARAG minősítés elnyerésére alkalmas-e, vagy sem. A BM OKF 2016-ban a 2017. évi minősítő gyakorlatokra összesen 10 főt jelölt ki a HUNOR mentőszervezet állományából, akik közül 7 főt választottak be.