Álláshirdetések
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) személyi állományába nem pályázat keretében jelentkezők önéletrajzát a BM OKF három hónapig őrzi meg akkor, ha az önéletrajz benyújtója - annak beküldésekor - ehhez írásban kifejezetten hozzájárul.

Amennyiben az önéletrajz vagy annak kísérőlevele nem tartalmazza az adatok kezeléséhez való írásbeli hozzájárulást, a BM OKF kizárólag azt vizsgálja meg, hogy az önéletrajznak megfelelő, betöltetlen álláshellyel rendelkezik-e vagy sem. Ha ilyen üres álláshely nem áll rendelkezésre, a postán érkezett vagy személyesen benyújtott iratot visszaküldi a jelentkezőnek, a részére elektronikus úton benyújtott önéletrajzot pedig törli.

A jelentkező hozzájárulásával tárolt önéletrajzok esetén a háromhónapos adattárolási határidő lejártát követően a pályázati anyagokat a BM OKF megsemmisíti, vagy ha arra a jelentkező külön igényt tart, részére visszaküldi.


Álláshírdetés - Kiemelt főelőadó
Közzététel: 2019 november 06. Jelentkezési határidő: 2019.11.30 Szolgálati hely: Országos

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Humán Szolgálat, Személyzeti Főosztály kiemelt főelőadó beosztás ellátására

Részletek

Álláshírdetés - Kiemelt szakügyintéző
Közzététel: 2019 október 22. Jelentkezési határidő: 2019.11.30 Szolgálati hely: Budapest

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Főigazgató-helyettesi Szervezet, Ingatlangazdálkodási, Beruházás Szervezési és Projektelszámolási Főosztály kiemelt szakügyintéző munkakör betöltésére.

Részletek