Álláshirdetés részletei


Vissza

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Ellenőrzési Szolgálat, Revizori Főosztály kiemelt főreferens, belső ellenőr munkakör ellátására
Közzététel: 2019 október 10. Jelentkezési határidő: 2019.11.15 Szolgálati hely: Budapest
Foglalkoztatás
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt) alapján hivatásos jogviszonyban.
 
Foglalkoztatási jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű
Munkaidőrend
 • teljes munkaidő (hivatali)
 A munkavégzés helye:
 • 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
 Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A Hszt. rendelkezései az irányadók. Az illetmény a tiszti „E” munkaköri kategóriához tartozó besorolás alapján kerül megállapításra.
Ellátandó feladatok:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1)-(3) bekezdésében, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 21. §-ában meghatározott feladatok, belső ellenőrzés.

A jelentkezés feltétele:
 • \magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • orvosi, pszichológiai, fizikai alkalmassági vizsgálaton való részvétel és alkalmas minősítés
 • egyetemi végzettség, felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, jogi, közszolgálati, gazdasági mérnöki, a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló kormányrendelet szerinti szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és okleveles pénzügyi revizori, pénzügyi-számviteli szakellenőri, ellenőrzési szakelőadó, okleveles könyvvizsgálói, költségvetési ellenőri, mérlegképes könyvelői, a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri, az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi Szervezetének okleveles informatikai rendszerellenőri (CISA), közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői, költségvetési ellenőri, felsőfokú államháztartási, államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési, elektronikus információbiztonsági vezetői, integritás tanácsadói szakképesítés,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • az Áht. 70. § (4) bekezdésben meghatározott engedély (regisztráció) megléte
 • aktív, felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
 • B kategóriás gépjárművezetői engedély.
A felvétel elbírálásánál előnyt jelent:
 • legalább két év belső ellenőri gyakorlat költségvetési szervnél, gazdasági társaságnál
 • műszaki, beruházási, közbeszerzési szakképesítés és gyakorlat
 • számviteli, pénzügyi, jogi szakképesítés és gyakorlat
 • közigazgatási alap, illetve szakvizsga
 • kiváló szintű pontos munkavégzés, írásbeli és szóbeli kifejezőkészség, probléma megoldási és együttműködési készség
A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások
 • végzettséget és szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata;
 • fényképes, részletes szakmai önéletrajz és motivációs levél,
 • nyilatkozat arról, hogy a jelentkező által benyújtott anyagban szereplő adatokat a felvételi eljárásban részt vevők megismerhetik;
 • nyilatkozat arról, hogy az anyagában foglalt személyes adatainak a felvételi eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a jelentkező hozzájárul.
A jelentkezés benyújtásának határideje: 2019. november 15.

A felvétellel kapcsolatosan további információt Halcsák József tű. ezredes nyújt, az okf.ellenorzes@katved.gov.hu e-mail címen.

A jelentkezés benyújtásának módja:
 • Postai úton a jelentkezés a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Ellenőrzési Szolgálat címére történő megküldésével (1903 Budapest, Pf. 314.).
 • Elektronikus úton az okf.ellenorzes@katved.gov.hu e-mail címen keresztül
A jelentkezés elbírálásának módja, rendje:
Az előszűrés az önéletrajzok alapján történik. A kiválasztott jelentkezőknek a személyes meghallgatáson eredetben kell bemutatni a végzettséget igazoló oklevelet, valamint három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
A kiválasztott jelentkezőnek a munkába állását megelőzően egészségügyi, pszichikai, továbbá fizikai alkalmassági vizsgálaton kell részt venni az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet alapján.
A jelentkezők a felvétellel kapcsolatos döntésről elektronikus úton kerülnek kiértesítésre.
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.katasztrofavedelem.hu honlapon szerezhe