Álláshirdetés részletei


Vissza

Álláshírdetés - Kiemelt szakügyintéző
Közzététel: 2019 október 22. Jelentkezési határidő: 2019.11.30 Szolgálati hely: Budapest
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Főigazgató-helyettesi Szervezet, Ingatlangazdálkodási, Beruházás Szervezési és Projektelszámolási Főosztály kiemelt szakügyintéző munkakör betöltésére.
Foglalkoztatás:
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt) alapján rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban
 
Foglalkoztatási jogviszony időtartama:
határozatlan idejű
 
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő (hivatali munkarendben)
 
A munkavégzés helye:
Budapest, 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
 
Jogállás, illetmény és juttatások:
A Hszt. rendelkezései az irányadók. Az illetmény a 12. mellékletben meghatározott „E” munkaköri kategóriához tartozó besorolás alapján kerül megállapításra.
 
Ellátandó feladatok: 
 • Európai uniós és nemzetközi projektekkel kapcsolatos pénzügyi és költségvetési feladatok ellátása, támogatási előleghez és megtérített támogatásokhoz kötődő előirányzat-módosítások elkészítése; 
 • A projektekhez kapcsolódó szerződések, kötelezettségvállalások, számlák számviteli integrált rendszer keretében történő analitikus nyilvántartása, feldolgozása, átutalások előkészítése, likviditási terv elkészítése, adatszolgáltatások teljesítése;
 • A projektek időközi és záró pénzügyi beszámolóinak összeállítása, kifizetési igénylések Elektronikus Pályázói Tájékoztató Felületen történő rögzítése;
 • A projektekhez kapcsolódó előirányzati maradvány összegszerűségének megállapítása, a kötelezettségvállalások és azok pénzügyi teljesítése alapján;
 • Elemzések, kimutatások, jelentések, előterjesztések készítése, nyilvántartások, analitikák vezetése;
 • Külső és belső partnerekkel folyamatos kapcsolattartás, levelezések, egyeztetések, szakmai kérdésekre vonatkozó válaszlevelek előkészítése, állásfoglalások kialakítása.

A jelentkezés feltétele: 
 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • felsőfokú szakirányú végzettség, (pénzügyi, közgazdasági),
 • hazai és/vagy uniós pályázati projektek pénzügyi lebonyolításában szerzett igazolható tapasztalat
A felvétel elbírálásánál előnyt jelent:
 • KGR Forrás NET program felhasználói szintű ismerete;
 • MS Office programok felhasználói szintű ismerete;
 • Elektronikus Pályázói Tájékoztató Felület (EPTK),
 • angol nyelvtudás,
 • megbízhatóság, terhelhetőség, jó problémamegoldó képesség, jó kommunikációs készség.
A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások
 • végzettséget és szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata
 • részletes (lehetőség szerint fényképes) szakmai önéletrajz és motivációs levél,
 • nyilatkozat arról, hogy a jelentkező által benyújtott anyagban szereplő adatokat a felvételi eljárásban részt vevők megismerhetik
 • nyilatkozat arról, hogy az anyagában foglalt személyes adatainak a felvételi eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a jelentkező hozzájárul
A jelentkezés benyújtásának határideje: 2019. november 30.
 
A felvétellel kapcsolatosan további információt Hajduné Sipos Erika tű. alezredes nyújt, az erika.sipos@katved.gov.hu e-mail címen.
 
A jelentkezés benyújtásának módja: 
 Elektronikus úton erika.sipos@katved.gov.hu e-mail címen keresztül.
 
A jelentkezés elbírálásának módja, rendje: 
Az előszűrés az önéletrajzok és motivációs levelek alapján történik. A kiválasztott jelentkezőknek a személyes meghallgatáson eredetben kell bemutatni a végzettséget igazoló oklevelet, valamint három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
 
A kiválasztott jelentkezőnek a munkába állását megelőzően egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt venni az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet alapján. A jelentkezők a felvétellel kapcsolatos döntésről elektronikus úton kerülnek kiértesítésre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.katasztrofavedelem.hu honlapon szerezhet.