A katasztrófavédelem vezetői


Belső Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály
Szabó Péter
tű. ezredes
főosztályvezető


Biztonsági Főosztály
Szabó Tibor
tű. őrnagy
főosztályvezető


Igazgatási Főosztály
Alpekné Garda Hilda
tű. ezredes
főosztályvezető


Informatikai Főosztály
Tanka László
tű. ezredes
főosztályvezető


Ingatlangazdálkodási, Beruházás-szervezési és Projektelszámolási Főosztály
Dr. Novák- Soós Zsuzsanna
tű. alezredes
mb. főosztályvezető


Jogi Főosztály
Dr. Bögi Tamás
tű. alezredes
főosztályvezető


Költségvetési Főosztály
Kristóf Péter
tű. ezredes
főosztályvezető


Központi Főügyeleti Főosztály
Dr. Hesz József
tű. ezredes
főosztályvezető


Kritikusinfrastruktúra-koordinációs Főosztály
Angyal István
tű. alezredes
főosztályvezető


Műszaki Főosztály
Csalló Imre
tű. őrnagy
mb. főosztályvezető


Országos Egészségügyi, Pszichológiai és Munkabiztonsági Ellátó Központ
Dr. Szomolányi Gábor
tű. ezredes
főosztályvezető


Revizori Főosztály
Halcsák József
tű. ezredes
főosztályvezető


Nemzetközi Főosztály
Kiss Tamás
tű. ezredes
főosztályvezető


Oktatásigazgatási és Kiképzési Főosztály
Dr. Gubicza József
tű. ezredes
főosztályvezető


Személyzeti Főosztály
Benkő Andrea Tímea
tű. alezredes
főosztályvezető


Tervezési és Védelmi Igazgatási Főosztály
Dr. Bónyai Eszter
tű. ezredes
főosztályvezető


Tűzmegelőzési Főosztály
Péter András Sándor
tű. alezredes
főosztályvezető


Tűzoltósági Főosztály
Fülep Zoltán
tű. ezredes
főosztályvezető


Tűzvédelmi és Kéményseprő-ipari Szabályozási Főosztály
Barta-Vámos László
tű. őrnagy
mb. főosztályvezető


Veszélyes Szállítmányok Főosztály
Kozma Sándor
tű. ezredes
főosztályvezető


Veszélyes Üzemek Főosztály
Mesics Zoltán
tű. alezredes
főosztályvezető


Veszélyhelyzet-kezelési Főosztály
Jackovics Péter
tű. ezredes
főosztályvezető


Vízügyi és Vízvédelmi Főosztály
Dr. Király Zita
tű. százados
mb. főosztályvezető