Tűzmegelőzés - Hatósági ügyek


A vonatkozó műszaki követelmény előírásától eltérő, de azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtó műszaki megoldás elbírálása

A BM OKF Tűzmegelőzési Főosztály a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés c) pontja alapján elbírálja a vonatkozó műszaki követelmény előírásától eltérő, de azokkal legalább egyenértékű biztonságot nyújtó műszaki megoldásokat.

A jóváhagyási engedély kérelem az alábbiakat tartalmazza:
 • a tűzvédelmi műszaki követelmény, tűzvédelmi szabály vagy szabvány alkalmazásának pontos helyszínét, az érintett építmény, szabadtér, dolog megnevezését;
 • az érintett tűzvédelmi műszaki követelmény, tűzvédelmi szabály vagy szabvány azon részét, amelyre az eltérési kérelem vonatkozik;
 • a tűzvédelmi műszaki követelménytől, tűzvédelmi szabálytól vagy szabványtól való eltérés indokát;
 • a kérelemhez mellékelni kell a tervezett eltérő megoldás olyan részletességű műszaki dokumentációját, amely bizonyítja, hogy az eltérő megoldás a rendelettel megállapított tűzvédelmi műszaki követelményben, tűzvédelmi szabályban vagy szabványban foglalt előírásokkal legalább egyenértékű biztonságot nyújt.
Benyújtandó dokumentumok:
 • kérelem
 • általános tételű eljárási illeték (jelenleg: 3000 Ft) illetékbélyeg formájában
 • tervdokumentáció

Döntés a jóváhagyási engedélyről: A hatóság megvizsgálja a kért műszaki megoldást, és amennyiben úgy találja, hogy annak használatával a biztonság nem csökken, engedélyezi azt.

Ügyintézési határidő: 21 nap.

Jogorvoslat: a döntés közlésétől számított 30 napon belül bírósági felülvizsgálat kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz benyújtott, vagy ajánlott levélként postára adott, 3 példányban benyújtandó, 30.000 forint illetékbélyeggel ellátott keresetlevéllel

Vonatkozó jogszabályok:
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
 • A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
 • Vonatkozó műszaki követelmény