Tűzmegelőzés - Hatósági ügyek


A BM OKF Tűzmegelőzési Főosztály a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében foglaltak alapján I. fokú hatóságként eljár:

  • az épületek, építmények tűzvédelmi létesítési előírásai alóli eltérés engedélyezési ügyekben,v
  • a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok tűzvédelmi ügyeiben,
  • a kormányrendeletben meghatározott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósítása során
  • azon beépített tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben, amelyek tervezése és kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott,
  • az épületek, építmények tűzvédelmi használati és létesítési, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alól eltérési engedélyezési ügyekben,
  • eljár az egyedileg tervezett számítógépes szimulációs programmal végzett műszaki megoldás jóváhagyására indított eljárásban.

Az eljárások lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései az irányadóak.

A hatósági eljárások lefolytatásáért eljárási illetéket, vagy igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, illetve az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet alapján.