Piacfelügyelet - Szakmai tájékoztató 1997


 
Vissza

A BM TŰZOLTÓSÁG
ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK
1/1997. számú ÚTMUTATÓJA Budapest, 1997. június 19-én a tűzvédelmi ellenőrzések rendjéről.
A hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnokságok által végzendő tűzvédelmi hatósági ellenőrzések egységes tervezésére és végrehajtására.

A BM TOP
TŰZVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
TŰZMEGELŐZÉSI FŐOSZTÁLY
V E Z E T Ő J É N E K
2/1997. számú TÁJÉKOZTATÓJA Budapest 1997. március 12-én.
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint annak végrehajtási rendeleteivel kapcsolatban leggyakrabban felmerült kérdéskörök tisztázására.

4/1997. számú TÁJÉKOZTATÓJA Budapest, 1997. május 23-án
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint annak a tűzvizsgálati eljárását szabályozó végrehajtási rendeletével kapcsolatban leggyakrabban felmerült kérdéskörök tisztázása.

5/1997. számú TÁJÉKOZTATÓJA Budapest, 1997. május 23-án
A tűzmegelőzési témakörben felmerült egyes eljárási kérdések tisztázása (eltérési eng., Önk. elleni szankció).

6/1997. számú TÁJÉKOZTATÓJA Budapest, 1997. május 23-án
A 35/1996. (XII.29.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: OTSz) egységes értelmezésére

7/1997. számú TÁJÉKOZTATÓJA Budapest, 1997. május 23-án
A létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 118/1996. (VII.24.) Korm. rendelet egyes előírásainak egységes végrehajtása érdekében.

9/1997. számú TÁJÉKOZTATÓJA Budapest, 1997. november 19-én
a beépített tűzjelző- és oltóberendezések létesítésének és használatbavételének, valamint nyilvántartásának rendjéről.

94/35/1997. Tűzvédelmi bírság alkalmazásával kapcsolatos ajánlás
A 116/1996. (VII.24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) előírásain alapuló tűzvédelmi bírság jogintézményének alkalmazása, a bírságok kezdeményezése jog- és célszerűségének ideiglenes egységesítése érdekében.

472/1997. Tájékoztatás
Egyes eljárási kérdésekben, valamint a közelmúltban megjelent tűzvédelmi jogszabályokban foglaltakkal, szabványok alkalmazásával kapcsolatos kérdésekben az egységes munkavégzés érdekében. (A tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról szóló 2/2002. (I. 23.) BM rendelet 5. melléklet I/3. és I/4 fejezete, OTSZ, 32/97. BM r.)

108/66/1997. Tájékoztatás
(Ttv., oktatás, szakképesítések)

125/25-1/1997. Tájékoztatás
Az 1997. december 9-10-én Komáromban megtartott központi tűzmegelőzési továbbképzésre előzetesen írásban beérkezett kérdések, valamint az adott válaszok. (12/86. ÉVM. r., 32/97. BM. r., gázcseretelep, MSZ 10900, OTSZ)

149/19/1997. Tájékoztatás a vámraktárakkal kapcsolatos létesítési és működési kérdésekben.