Kéményseprő hírek


 
A számok tükrében…
2017. február 10. 12:36
A számok tükrében… Statisztikai adatokon keresztül mutatta be mai sajtótájékoztatóján a katasztrófavédelem 2016-os tevékenységét az országos főigazgató. Dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy kijelentette: a szervezet eredményes évet tudhat maga mögött.
Az országos katasztrófavédelmi főigazgató tájékoztatójában – hasonlóan az előző napi, az állomány körében tartott értékelőjéhez – először arról beszélt, hogy a szervezet fő céljai között 2016-ban a megelőzés, az integrált hatósági tevékenység, illetve az önkéntesség fejlesztése, támogatása állt a középpontban. Góra Zoltán hozzátette, természetesen mindezek mellett jelentős hangsúlyt kapott több más terület is, így például a kéményseprőipari tevékenység átvétele, a veszélyes üzemekre vonatkozó Seveso-III. Irányelv bevezetése, a hatósági főigazgató-helyettesi szervezet megalakítása, valamint a gépjárműfecskendők hazai gyártása.
 
A 2016-os eredményeket a tábornok szakterületekre bontva, a számok tükrében mutatta be. A tűzvédelemről szólva elmondta, hogy míg 2015-ben 21 ezer 54 tűzeset volt, ez a szám tavaly 17 ezer 532-re, vagyis 17 százalékkal csökkent. A műszaki mentések a két évvel ezelőtti 27 ezer 354-ről az elmúlt évben 26 ezer 842-re estek vissza, ez 2 százalékos csökkenést jelent. A megelőző munka hatékonysága a szabadtéri tüzek alakulásában is megmutatkozott, folytatta a főigazgató, az ilyen esetek száma 41 százalékkal, 4 ezer 592-re csökkent tavaly. Az őrsprogram beváltotta a hozzáfűzött reményeket, mondta Góra Zoltán, az esetek kevesebb mint egy százalékában volt szükség egyes, vagy egyes kiemeltnél nagyobb fokozat elrendelésére. Az önkéntes tűzoltó egyesületekről szólva a vezérőrnagy emlékeztetett arra, az országban jelenleg harminckilenc önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület működik, közülük tavaly tizenöt kapta meg a lehetőséget arra, hogy hivatásos egység jelenléte nélkül is beavatkozzon. A hivatásos tűzoltóságoknak egyébként összesen 556 önkéntes tűzoltó egyesülettel van élő együttműködési megállapodásuk.
 
A polgári védelem tevékenységére áttérve a főigazgató elmondta, veszélyeztetettsége alapján az ország valamennyi települése katasztrófavédelmi osztályba tartozik, a legmagasabb kategóriában 179 település van. A szakterület egyik fontos feladata az állampolgárok, köztük az ifjúság önvédelmi képességének fokozása. Ennek egyik módja, hogy az érettségi előtt álló középiskolások a katasztrófavédelemnél is eltölthetik a közösségi szolgálatot. Ennek keretében tavaly a 2015-öshöz képest 66 százalékkal több, 26 ezer diák töltötte a szervezetnél a kötelező órákat. Az önkéntes mentőszervezetek kapcsán Góra Zoltán kiemelte, a különböző szintű önkéntes mentőszervezetek keretein belül szükség esetén körülbelül 18 ezer embert lehet bevonni a védekezésbe, és immár az ország 981 településén működik települési mentőcsoport. Gyakrabban is veszik igénybe a munkájukat, tavaly 200-szor volt szükség rájuk, főleg az időjárás okozta károk felszámolásában vesznek részt.  
 
A hatósági szakterület esetében a főigazgató értékelőjében a veszélyes ipari üzemekkel, a veszélyesáru-szállítás ellenőrzésével, a kritikusinfrastruktúra-védelemmel, a tűzmegelőzéssel és a piacfelügyeleti tevékenységgel foglalkozott. Elhangzott, a katasztrófavédelem tavaly 358 alkalommal tartott ellenőrzést a 122 felső, 132 alsó küszöbértékű, illetve 377 küszöbérték alatti veszélyes üzem valamelyikében, amelyekben rendszeresen vannak különféle gyakorlatok is. Hozzátette, az elmúlt öt esztendőben jelentősen, több mint felével csökkent az üzemzavarok száma. A veszélyes áruk különböző típusú szállításának ellenőrzéséről szólva Góra Zoltán felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt években csökkent a közúti, vasúti, vízi és légi ellenőrzések során talált szabálytalan szállítmányok száma. A létfontosságú rendszerek és létesítmények védelme területén a szervezet többféle hatósági feladatot lát el, a kritikus infrastrukturális elemek védelme érdekében ellenőrzések, gyakorlatok, képzések zajlottak és zajlanak, jelenleg 235 kijelölt elem van az országban, 57 koordinált hatósági ellenőrzés zajlott az elmúlt évben. A tűzmegelőzés hatékonysága számos területen tetten érhető, összességében elmondható, hogy 2012-höz képest 52 százalékkal csökkent a tűzesetek száma, ugyanakkor 94 százalékkal emelkedett a tűzvédelmi ellenőrzéseké.
 
A szervezet tavalyi gazdasági tevékenységét értékelve Góra Zoltán a pályázatokat, a szúnyoggyérítést és a kéményseprést emelte ki. Emlékeztetett arra, hogy KEHOP-pályázat segítségével a katasztrófavédelem néhány éven belül összesen 108 új, hazai gyártású, HEROS-RÁBA AQUADUX-X típusú gépjárműfecskendőt állíthat rendszerbe. Ezek közül 36-ot adtak át 2016-ban, az idén a tervek szerint 54 jármű kerül új gazdájához. A pályázatoknál maradva elmondta azt is, az önkéntes tűzoltó egyesületek és az önkéntes mentőszervezetek az elmúlt esztendőben összesen 600 millió forintra pályázhattak, ebből egyebek mellett gépjármű-felújításra, szakfelszerelésekre, védőruhákra, tanfolyamokra, laktanya-felújításra, működésre költhettek a nyertesek. A vezérőrnagy az országos szúnyoggyérítésről elmondta, a rovarokat és a lárvákat a földről és a levegőből, biológiai és kémiai módszerekkel is gyérítették, összesen nagyjából 800 ezer hektárnyi terület esett kezelés alá. A főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központjának új, kicsivel több mint féléves feladata a kéményseprőipari szolgáltatás nyújtása, ezt a katasztrófavédelem jelenleg 17 megye 2 ezer 499 településén végzi, mondta Góra Zoltán, hozzátéve, hogy a feladaton több mint 530 munkatárs dolgozik.
 
Az országos katasztrófavédelmi főigazgató értékelésében szólt a szervezet nemzetközi segítségnyújtásban végzett munkájáról, az állomány nagyságának alakulásáról, a kommunikációs tevékenységről, illetve a társszervekkel való együttműködésről. A tábornok emlékeztetett arra, hogy Budapest több alkalommal is nyújtott nemzetközi segítséget, Görögországnak a menekülthelyzet kezeléséhez kétszer is küldött az ország tábori ágyakat, Macedóniába az ottani árvíz kezeléséhez szükséges anyagokat indított útnak, és a magyar katasztrófavédelem egy szakértője is tagja volt annak a csapatnak, amely Ukrajnában tárta fel az ottani sóbányák jelentette veszélyeket. Góra Zoltán kijelentette, Magyarország élő kapcsolatokat ápol szomszédaival, főigazgatói szintű megbeszéléseken találkozott ottani kollégáival, emellett orosz, francia, amerikai találkozókra is sor került. A főigazgató a szervezet állományának alakulásáról elmondta, továbbra is alacsony a fluktuáció, az elvándorlás mértéke nem éri el a 3 százalékot.
 
A katasztrófavédelem 2016-ban eredményes évet tudhat maga mögött, jelentette ki a főigazgató, aki az újságírók előtt az idei feladatok között megemlítette az önkéntesség további erősítését, a lakossági riasztó- és tájékoztató rendszerek fejlesztését, a vízügyi hatósági tevékenység elektronizálását, illetve kiemelkedő kihívásként a HUNOR hivatásos és a HUSZÁR önkéntes városi kutató-mentő szervezet májusi, ENSZ általi újraminősítését.
 

Kapcsolódó képek:
A számok tükrében… A számok tükrében… A számok tükrében…
További képek a galériában