BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
Vissza az alapértelmezett színsémára

Kezdőlap | Linkgyűjtemény | GYIK


Szervezetünk hírei

Nyomtatható változat
Polgári Védelmi Tanácsadó Testületi ülésen az ivóvízzel kapcsolatos kérdésekről
2019. június 12. 12:05
A Fővárosi Vízművek telephelyén tartotta meg kihelyezett ülését június tizenegyedikén a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Polgári Védelmi Tanácsadó Testülete. A találkozón résztvevők egyebek mellett a polgári védelmi feladatrendszer keretében megvalósuló nemzetközi együttműködési kérdéseket vették górcső alá.
A találkozón dr. habil. Endrődi István tűzoltó ezredes, a Polgári Védelmi Tanácsadó Testület elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Köszöntőjében kitért a polgári védelmi feladatrendszer komplexitására, annak katasztrófavédelmi aspektusaira. Dr. Tóth Ferenc tűzoltó dandártábornok, országos polgári védelmi főfelügyelő nevében Nagy Sándor tűzoltó alezredes, a BM OKF védelmi igazgatási osztályának vezetője köszöntötte a jelenlévőket.
 
Görög Viktor, a Fővárosi Vízművek biztonsági igazgatója előadásában bemutatta a cég mentőszervezetét és annak a a polgári védelmi mechanizmusban betöltött szerepét. Kitért az üzemeltetés alapkérdéseire, az ivóvízzel kapcsolatos logisztikai feladatokra. Külön kitért a víztárolás és -elosztás témájára, szólt a logisztikai és technikai támogató eszközökről, a vízminőség kérdéseiről és a rendelkezésre álló infrastruktúráról. Előadásában bemutatta a mentőszervezet főbb hazai és nemzetközi misszióit, és az azokból levonható tapasztalatokat. Vázolta a tervezett főbb fejlesztési irányokat, amelyek mint mondta, kevesebb humánerőforrást igényelnek majd és távoli üzemeltetést tesznek lehetővé.
 
Szabó László, a mentőszervezet üzemeltetési osztályvezetője a helyszínen bemutatta azokat az eszközöket, amelyek alapját képezik az ivóvíz-biztosítási képességnek, kiváltképpen katasztrófaveszély idején, vagy egy esetleges katasztrófát követő helyreállítási feladatok esetében. Előadásában szólt a víztisztító berendezések légi szállításának lehetőségeiről is.
 
Nagy Sándor a BM OKF és az irányítása alá tartozó polgári védelmi szervezetek 2019-es munkájáról, főbb feladatairól beszélt, és tájékoztatást adott a polgári védelemi tevékenység új irányairól.
 
A tanácsadó testület tagjai mindezek után megvitatták a polgári védelmi feladatokat érintő lehetséges fejlesztési területeket, így hangsúlyosan foglalkoztak a hazai lakosságfelkészítés nemzetközi színtéren is bevált módszereivel és eszközeivel.
 
Fotó: Ambrusz József ezredes NKE KVI

Kapcsolódó képek:
További képek a galériában

Kapcsolat  |   Honlap térkép  |   Jogi nyilatkozat  |   Adatvédelmi irányelvek  |   Technikai ajánlás  |   Impresszum  |   Letöltési segédlet