Page 4 - Magazin - Szeptember
P. 4

2  Tombolt a szél, dőltek a fák

    IDŐSZERŰ KÉRDÉSEK Vas megyében             si központ megerősített szolgálatot látott el. A      Augusztus 10-én, a kora esti órákban egy
                                 Ezekben a napokban a megyei műveletirányítá-
      széles zivatarzóna érte el Vas megyét,
      óránként százöt-száztíz kilométeres szél-
                                a károk felszámolásán: a körmendi, a sárvári és a
      lökésekkel. Fák dőltek az utakra, a vil-
                                szombathelyi hivatásos egységek, a szentgotthárdi
      lanyvezetékekre, az épületekre és a kerí-      vihart követő hétvégén több száz tűzoltó dolgozott
      tésekre. Volt, ahol házak tetőzetét bontot-     katasztrófavédelmi őrs tűzoltói, a celldömölki, a
                                répcelaki, a csepregi, a vasvári és a kőszegi önkor-
      ta meg a nagy erejű szél, máshol villany-
                                mányzati tűzoltók mellett a Borostyánkő Járási
      oszlopokat döntött ki.
                                Mentőcsoport öt fővel, az Írottkő Járási
      A vihar egy napig sem tartott, ám a károk felszá-  Mentőcsoport pedig három fővel vett részt a károk
      molása még négy nap elteltével is zajlott. A megye felszámolásában. A Vas Megyei Katasztrófavé-
      tűzoltóegységeit összesen ötszáz esetben riasztot- delmi Igazgatósággal együttműködési megállapo-
      ták, négyszázszor kidőlt fák miatt, csaknem száz  dásban lévő önkéntes tűzoltó egyesületek tagjait is
      alkalommal pedig épületkárok felszámolásához. A   bevetették. A megye szinte valamennyi önkéntes
      beavatkozások száma az éves műszaki
      mentések kétharmadát, az éves beavatko-
      zások egyharmadát tette ki.
       A zord időjárás miatt sok helyen volt
      áramszünet. Augusztus 10-én este tíz óra-
      kor Vas megye több mint hetven települé-
      sén, csaknem tizenötezer fogyasztói helyen
      szünetelt az áramszolgáltatás. A helyi
      áramszolgáltató havaria egyes fokozatban
      végezte a helyreállítási munkálatokat, a                                Fotók: Lakatár Gábor/ Szombathely KVK, Egyed László/Vas MKI
      Vas   Megyei    Katasztrófavédelmi
      Igazgatóság összekötő tisztet biztosított.
       A vihar a vasúti közlekedésben is fenn-
      akadást  okozott.  A  Szombathely-
      Szentgotthárd vasútvonal, valamint a
      Szombathely-Zalaszentiván vasútvonal felső-
      vezetékeire és a pályára dőlt fák miatt a vasúti köz- tűzoltó egyesülete megmozdult, több száz alka-
      lekedés leállt. Ezeken a vonalakon a GYSEV Zrt.   lommal vettek részt a viharkárok felszámolásában.
      vonatpótló autóbuszokat indított.           A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
                                    operatív törzse folyamatosan tartotta a
                                    kapcsolatot a rendőrséggel, az EON szak-
                                    embereivel, a Vasivíz Zrt. és a Magyar
                                    Közút Nonprofit Zrt. képviselőivel, vala-
                                    mint az érintett települések polgármeste-
                                    reivel.
                                     A károk felszámolása során volt olyan
                                    beosztott tűzoltó, aki szolgálat utáni
                                    napon is a laktanyában maradt, és amikor
                                    kellett, vonult. Ezekben a napokban nem-
                                    csak a tűzoltók kitartása, hanem a társ-
                                    szervekkel együtt végzett közös munka is
                                    példaértékű volt.


                                                  Balogh Eszter
   1   2   3   4   5   6   7   8   9