Page 5 - Magazin - Szeptember
P. 5

3

     Vihar kontra tűzoltók:


     jól vizsgázott a tömeges esetkezelés                                   2017. szeptember     A szélsőséges időjárás a 21. század egyik velejárója a klímaváltozásnak betudhatóan.
     Idén nyáron több nagyobb vihar is érintette Hajdú-Bihar megyét. Az erős szél és a
     jégeső nem kímélte a hajdúsági városokat, így Hajdúszoboszlót sem, amelyre egy júli-
     usi hétvégén két hullámban is lecsapott a vihar. Az összehangolt munkának azonban
     gyors kárfelszámolás lett az eredménye.

                               amelyek több tíz méter magasra nőttek az elmúlt    KATASZTRÓFAVÉDELEM
                               évek alatt. Július végén egy hétvége alatt két hul-
                               lámban is lecsapott az üdülővárosra a vihar. Másfél
                               óra alatt csaknem nyolcvan riasztás futott be, nagy
                               részük a fürdővárosból. A jelzéseket a műveletirá-
                               nyítók tömeges eseményként kezelték, vagyis
                               rangsorolták a hívásokat.
                                Az ügyelet munkáját nagyban segítette, hogy a
                               megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat
                               azonnal bejárta a város vihar sújtotta területeit. A
                               lehasadt faágak szerencsére nem okoztak személyi
                               sérülést, de veszélyeztették a gyalogos forgalmat. A
     Az egyre gyakoribb viharoknak köszönhetően az    hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók több parancs-
     időjárási előrejelzések szerepe is felértékelődik, nokságtól is segítséget kaptak, így nagyobb lét-
     ezeket természetesen a katasztrófavédelem is    számban tudtak a károk felszámolásán dolgozni.
     folyamatosan nyomon követi: információt kap a    Az ágak több helyen megrongálták a közművezeté-
     közelgő viharokról, hőségről.                     keket, így a szolgáltatók szak-
     Ezek a figyelemfelhívások segí-                    emberei is együtt dolgoztak a
     tik az ügyeletek munkáját a                      tűzoltókkal.
     nagy számban bekövetkező                         A júliusi vihar második hul-
     események kezelésekor, de a                      láma már kegyesebb volt
     kapott információkat megkap-                      Hajdúszoboszlóhoz, Debrecen
     ják a tűzoltó-parancsnokságok,                     és Hajdúböszörmény fáit azon-
     a járási kormányhivatalok, és a                    ban megtépázta. A szél jelentős
     nagyobb rendezvények szerve-                      károkat okozott az épületek
     zői is.                                tetőszerkezetében és a fák alatt
      A meteorológiai előrejelzé-                     parkoló gépkocsikban.
     seknek köszönhetően a katasztrófavédelem a töme-   Az összehangolt munkát ezúttal is gyors kárfel-
     gesen érkező jelzéseket egy jól begyakorolt terv  számolás követte. A lakosság a kárhelyszíneken és
     alapján tudja kezelni. A munkát a környezeti körül- telefonon is kifejezte köszönetét a tűzoltóknak.
     ményeket és természeti adottságokat szem előtt
     tartó több éve kidolgozott mentési tervek segítik,                 Papp-Kunkli Nóra
     amelyeket a korábbi események tapasztalatai alap-
     ján folyamatosan frissítenek.
      Az ügyeleti munka során, azon belül is a töme-
     ges esetek kezelésekor az egyik nagy kihívás a
     megfelelő sorrend kialakítása. A várható viharok
     esetén az ügyeleti szolgálatot megerősítik, így a
     tevékenységirányító központba érkező káreseti
     adatlapokat gyorsabban tudják feldolgozni.
      Több nagyobb vihar is érintette idén nyáron
     Hajdú-Bihar megyét, az erős szél és jégeső nem
     kímélte a hajdúsági városokat. Hajdúszoboszló bel-
     városában a sétálóutcákat hatalmas fák szegélyezik,
                                            Fotók: Hajdúszoboszlói KÖ és Papp-Kunkli Nóra
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10