Page 6 - Magazin - Szeptember
P. 6

4  Használaton kívüli szálloda égett Pilisszentk

    BEAVATKOZÁSOK BELÜLRŐL                 négyszintes, négyezer négyzetméteres alapterületű
                                 A jelzést értékelve, valamint azért, mert egy

                                épületről volt szó, a pomázi önkormányzati, a
                                szentendrei, a fővárosi és az esztergomi hivatásos
                                tűzoltókat egyaránt riasztotta a műveletirányítás.
                                Több szerrel vonultak, és a helyszínre ment a Pest
                                megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat,
                                illetve a szabadságon lévő megyei tűzoltósági főfel-
                                ügyelőt helyettesítő Ürmösi Károly tű. őrnagy, a
                                megyei főügyeleti osztályvezető is. Az őrnagy már
                                az igazgatóságot elhagyva különböző utasításokat
                                adott a műveletirányításnak, illetve azon keresztül
        ugusztus 29-én délelőtt érkezett a jelzés, hogy a helyszínen beavatkozó tűzoltóegységeknek.
      APilisszentkereszt-Dobogókőn, egy korábban       A tűz nagyságát jól mutatta, hogy több kilomé-
      szállodaként használt épületből füst szivárog, és  ter távolságból is lehetett látni a felszálló füstoszlo-
      nagy lángok csapnak fel a helyiségekből. A Pest  pot. Az őrnagy kiérkezésekor a szálloda tetőszer-
      megyei műveletirányítás munkatársai visszahívták  kezetének és felső szintjének már a négyötöde
      a bejelentőt és pontosították az elsődleges adato- égett. A tüzet ekkor több vízsugárral és egy létra-
                                sugárral oltották, a felderítés során embert nem
                                találtak az épületben. Ürmösi őrnagy felvette a
                                kapcsolatot a tűzoltás vezetőjével, majd közösen
                                felderítették a terepet. Az osztályvezető ezt követő-
                                en csoportirányítást határozott meg, valamint gon-
                                doskodott a beavatkozó állomány pihentetéséről és
                                védőitalról. Még a helyszínre érkezése előtt utasí-
                                tást adott további vízszállító, valamint még egy
                                magasból mentő különleges szer helyszínre riasz-
                                tására, ezzel is segítve a hatékony beavatkozást.
                                 A több mint ezerötszáz négyzetméteren tombo-
                                ló lángokat a tűzoltók öt víz- és két létrasugár segít-
                                ségével oltották el, majd teljesen átvizsgálták az
                                épület szobáit és eloltották a még izzó részeket. A
                                beavatkozásban ötven tűzoltó vett részt, csaknem
                                nyolc órán át tartott a megfeszített munka. A hotel
                                tetőzetének háromnegyede megsemmisült a tűz-
                                ben, jelentős anyagi kár keletkezett, de személyi
                                sérülés szerencsére nem történt. A felszálló füst
                                miatt riasztották a fővárosi katasztrófavédelmi
                                mobil labort is, amely az oltás időtartama alatt
                                folyamatosan méréseket végzett az érintett épület-
                                rész környezetében. Az adatok azt mutatták, hogy
                                a környezetre veszélyes káros anyag nem került a
                                levegőbe, így lakosságvédelmi intézkedésre nem
                                volt szükség. A tűz más épületre, illetve az erdő
                                fáira nem terjedt át.
                                 A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
      kat. A bejelentésből egyértelműen kiderült, hogy az tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálja a tűz kelet-
      épület több éve elhagyatottan áll, szállóvendégeket kezésének okát és körülményeit.
      évek óta nem fogad. Ennek ellenére fennállt annak
      a lehetősége, hogy esetleg mégiscsak van bent vala-          Csámpai Attila tű. törzszászlós
      ki, és ezzel a lehetőséggel az ingatlan teljes átvizs-
      gálásáig számoltak is a tűzoltók.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11