Page 3 - magazin-december
P. 3

1

    Közös érdek, hogy                          A tartalomból


    az eseménydús december                        Beavatkozások belülről        2017. december

                                       Disaster medic a gyakorlatban ........2
    nyugodt véget érjen                         Kamiontűz az M3-as autópályán ....4    A december eleji-közepi időjárás nem ad, adott túl sok alkalmat
    arra, hogy az ember ünnepi hangulatba kerüljön: az olykor tava-
    szias, de mindenképpen viszonylag enyhe napok csöppet sem
    jelezték előre sem a Mikulás érkezését, sem pedig azt, hogy pár                      KATASZTRÓFAVÉDELEM
    hét, és itt a karácsony. Egy dologban azonban mégsem tért el ez a
    december a „megszokott” meglepetéses, ajándékozós időszaktól –
                                       Gázrobbanás miatt vált
    akadt bőven olyan alkalom, amikor különféle járművek, felszere-   lakhatatlanná egy társasház .............5
    lések, eszközök kerültek a hivatásos katasztrófavédelemhez, az
    önkéntes tűzoltó egyesületekhez és az önkéntes mentőszerveze-    Időszerű kérdések
    tekhez.                               Óvodákra, idősotthonokra és
      A sort a hatodikán átadott gépjárműfecskendők és magasból     kórházakra irányult
    mentők nyitották. A több mint kétmilliárd forint értéket képvise-  idén a figyelem...................................8
                                       A gépkocsitüzek többsége
    lő járművekkel Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-
                                       megelőzhető lenne...........................10
    Zemplén, Csongrád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Nógrád,
    Pest és Somogy megye eszközparkja gazdagodott. A tizenöt fecs-
    kendő és két magasból mentő rendszerbe állítása újabb fontos
    lépés a meglehetősen heterogén, ezért drágán fenntartható és
    szervizelhető járműállomány egységesítése felé.
      Advent második hetében vehették át az önkéntes tűzoltó egye-
    sületek és mentőcsapatok azokat a szakfelszereléseket, berende-
    zéseket, védőeszközöket, amelyekre még áprilisban pályázhattak
    a főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség által kiírt pályá-
    zaton. Az idei évben több mint négyszer annyi pénz állt a köz-
    ponti költségvetésben erre a célra rendelkezésre, mint öt évvel
    ezelőtt, és a forrás jövőre tovább bővül – az önkéntes tűzoltóságok
    és mentőcsapatok összesen már hétszázmillió forintért indulhat-   Portré
    nak versenybe.                            Huszonhat év,
                                       szikracsapóval a kézben..................12
      December közepén a tűzoltóságok kaptak új eszközöket: az
                                       A királynék városából
    egyik áramszolgáltató jóvoltából szigetelő védőkesztyűk kerültek
                                       a királyok városába..........................14
    a hivatásos, az önkormányzati és az önállóan beavatkozó önkén-    „Nekem a koszos tűzoltó
    tes tűzoltóságok készenléti járműveire. Emellett szén-monoxid-    az igazi tűzoltó!”..............................16
    mérőket is átvehettek egyes igazgatóságok. Mindkét felszerelés
    komolyan csökkenti majd a tűzoltókra munka közben leselkedő     Magazin
    veszélyek mennyiségét.                        Szén-monoxid-mérőt vitt
      És ha már az ünnepi készülődésről, majd az ünneplésről esik    a Mikulás Kőtelekre...........................19
                                       Szarvasmentés Szobon......................20
    szó, fontos tudatosítani magunkban, hogy a baj nem ismeri a sza-
                                       Fény a mélyben ..................................22
    badnapokat: ilyenkor is körültekintőnek, óvatosnak kell lenni,
    nehogy megkeseredjen a karácsonyi kalács, mert elszabadult a
    tűzkakas egy felügyelet nélkül hagyott adventi koszorún, kigyul-
    ladt a rántott hal után tűzhelyen felejtett olaj, vagy a macska fel-     Címlapunkon:
    döntötte a karácsonyfát és zárlatos lett az égősor.          Lángra kapott az egykori szovjet
      Ha viszont követjük azt a néhány egyszerű tanácsot, amelyet a      laktanya tetőszerkezete
    katasztrófavédelem minden évben elmond ilyentájt, a karácsony        Székesfehérváron
    tényleg arról fog szólni, amiről szólnia kell. A családról, a szere-
                                          Fotó: Szabó-Bisztricz Anett
    tetről és a nyugalomról. És ha ez így lesz, az ünnepek alatt szol-     tű. főhadnagy - Fejér MKI
    gálatban lévő tűzoltók is eseménytelen napokat zárhatnak.
                                       www.katasztrofavedelem.hu
                             A szerkesztőség
   1   2   3   4   5   6   7   8