Page 5 - magazin-december
P. 5

3

                                                          2017. december     Az ország állampolgárai


     a nemzet
                                                          KATASZTRÓFAVÉDELEM
     legnagyobb értékei
       ovember utolsó napján késő
     Neste szólalt meg a riasztást jelző
     hang a badacsonytomaji hivatásos
     tűzoltó-parancsnokságon. Az adat-
     lap szerint egy családi ház egyik
     helyiségében keletkezett kisebb tűz,
     amelynek következtében néhány
     berendezési tárgy lángra kapott. Az
     erős füstben az épületben tartózko-
     dó idős asszony rosszul lett, nem
     tudott kimenekülni. A tűzoltóraj
                                                 Fotók: Mazák Viktor
     Nagy Zoltán tűzoltó főhadnagy,
     szolgálatparancsnok    vezetésével
     rövid időn belül a helyszínre ért, majd a felderí-  tűzoltók az utómunkálatok során átvizsgálták és
     tést követően azonnal kimenekítette az akkor     átszellőztették az épületet.
     már eszméletlen nőt. A sérültet a mentőszolgálat    A gyors és pontos bejelentésnek köszönhető-
     munkatársai azonnal kórházba szállították. A    en ezúttal még időben érkezett a segítség, sok
                                  esetben azonban az idős, esetenként
                                    magányos emberek mindennapi nehéz-
                                    ségei csak nehezen, a legrosszabb eset-
                                    ben a tragédia bekövetkezésekor derül-
                                    nek ki. Az ilyen és ehhez hasonló tűze-
                                    setek is elkerülhetők néhány alapsza-
                                    bály betartásával. Ezek közül a legfon-
                                    tosabb, hogy szilárd tüzelőanyaggal
                                    működő tüzelő-fűtőberendezés közelé-
                                    be soha ne kerüljön gyúlékony anyag,
                                    így például szőnyeg, ruhanemű, papír,
                                    és a tüzelőanyagot is megfelelő távol-
                                    ságra kell elhelyezni. Az égésgyorsító
                                    folyadékok alkalmazása sem ajánlott,
                                    hiszen ezek használata során hirtelen
                                    gyullad meg a tüzelőanyag, amelynek
                                    kicsapó lángja is veszélyt okozhat. A
                                    téli időszakban fokozottabban figyelni
                                    kell az idősebb rokonokra, szomszé-
                                    dokra, hiszen ilyenkor a szokásosnál is
                                    több segítségre szorulnak.


                                            Helt Ákos tű. hadnagy
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10