Page 7 - magazin-december
P. 7

5
     Gázrobbanás miatt vált lakhatatlanná                                   2017. december


     egy társasház


                                                          KATASZTRÓFAVÉDELEM
                                   Esztergomhoz közeli Tokod nagyközség
                               Azebszőnybányai településrészén követke-
                               zett be az a tűzeset, amelynek lesújtó következ-
                               ményeként lakhatatlanná vált egy ötlakásos tár-
                               sasház. A kétszintes épületben tizenhárman lak-
                               tak.
                                A tűzjelzés reggel 9 óra után érkezett a
                               segélyhívószámra azon a szeptemberi napon. A
                               tevékenységirányítási központ Esztergomból,
                               Nyergesújfaluról és Bajnáról küldött hivatásos
                               tűzoltóegységet a helyszínre. Az oltási munkála-
                               tokat a Komárom-Esztergom megyei katasztró-
                               favédelmi műveleti szolgálat irányította. A tűz-
                               zel érintett lakásban a robbanás időpontjában
                               egy ember tartózkodott, másodfokú égési sérü-
                               léseket szenvedett, még a tűzoltók kiérkezése
                               előtt sikerült kimenekülnie az égő lakásból.
                               Rajta kívül még ketten voltak az épületben, ők
                               szintén időben el tudták hagyni a házat.
                                A tűzoltók négy vízsugárral, légzőkészülék-
                               ben kezdték oltani a lángokat. A felderítés során
                               egymás után kerültek elő már felrobbant és még
                               ép, de veszélyben lévő propánbutángáz-palac-
                               kok. Összesen hét palackot vittek ki a tűzoltók
                               az épületből, ezeken kívül két olyat találtak,
                               amelyik felrobbant, szétnyílt. A kihozott palac-
                               kok közül többet is erős hőhatás ért, ezért azokat
                               hűteni kellett, nehogy azok is felrobbanjanak.
                                A ház szerkezete kritikus mértékben megron-
                               gálódott a robbanásban. A teljes emeleti rész
                               károsodott, beleértve a tetőszerkezetet is. A sta-
                               tikus véleménye szerint lakhatatlanná vált az
                               épület. A tűzoltók az oltást követően a szükséges
                               mértékben, a sérülésveszély elkerülése érdeké-
                               ben megbontották az épületet. A helyszínen tar-
                               tózkodott a település polgármestere is, aki meg-
                               tette a lakók elhelyezéséhez szükséges lépéseket
                               és lezáratta a területet. A tűzeset körülményei-
                               nek tisztázása érdekében indított tűzvizsgálati
                               eljárás jelenleg is folyik.

                                  Kép és szöveg: Káli Sándor tű. alezredes,
                                    tűzoltósági felügyelő, Tatabánya KvK.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12