Page 5 - magazin-augusztus
P. 5

Fotók: Angyal Eszter


     gi, kisgép- és szivattyúkezelői vizsgát. Emellett
     hosszú évek óta fakivágással foglalkozik, így ez
     a szaktudása is jól jött a vágyott szakmában.
      Az egyesület az elmúlt években folyamato-
     san fejlődött, mind a taglétszámot és a tagok
     szakmai tudását, mind pedig a működéshez
     szükséges technikai feltételeket illetően. A
     Nógrád megye legdélebbi pontján húzódó tele-
     pülés elhelyezkedéséből adódóan a Heves
     megyei Hatvan tűzoltó-parancsnokságával,
     valamint a Nógrád megyei Pásztó és Bercel
     hivatásos tűzoltóegységeivel dolgozott együtt
     az elmúlt időszakban a káreseteinek felszámolá-
     sában. A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi
     Igazgatóság 2015-ben tűzte ki célul, hogy önálló
     beavatkozásra jogosult egyes kategóriás önkén-
     tes tűzoltó egyesületet állít rendszerbe, így erő-
     sítve a megye déli területeinek mentő-tűzvédel-
     mét. Még abban az évben le is tették a héhalmi
     szertár alapkövét, 2018 februárjában pedig
     ünnepélyes keretek között átadták az egyesület
     teljes pompában díszelgő, minden elvárásnak
     megfelelő tűzoltószertárát. Az ingatlan a héhal-
     mi és a környező további tizenhárom település
     önkormányzatának összefogása és anyagi hoz-
     zájárulása révén épült meg, az egyesület tagjai –


                 2018. JÚLIUS-AUGUSZTUS                              3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10