Page 7 - magazin-augusztus
P. 7

Papp-Kunkli Nóra tűzoltó hadnagy
     NYÁRON IS FONTOS A BIZTONSÁG
        Fesztiváloktól volt hangos Hajdú-Bihar megye a nyá-
        ron, de augusztus vége is tartogat még olyan esemé-
        nyeket, amelyeket a katasztrófavédelem ellenőriz,
        figyelemmel kísér.

     Annak érdekében, hogy mindenki nyugodtan       ri rendezvények kezdésére. A katasztrófavéde-
     tudjon szórakozni, a nagyobb események szer-     lem szakemberei minden esetben ellenőrzik a
     vezői hónapokkal a rendezvény előtt felveszik a   menekülő útvonalakat, így azt is, hogy azok
     kapcsolatot a katasztrófavédelemmel. Megkez-     megfelelő módon vannak-e megvilágítva.
     dődnek az egyeztetések, tanácsokat kérnek arra    Fontos az is, hogy a rendezvény a tűzoltók több-
     vonatkozóan, hogyan lehet a rendezvényt a      tonnás gépjárműfecskendőivel is megközelíthe-
     lehető legbiztonságosabbá tenni. Erre azért van   tő legyen, de a tűzcsapok megfelelő elérését is
     szükség, mert ilyen alkalmakkor több ezer      elvárják a szervezőktől. A fás területeken a fák
     ember bulizik együtt egyszerre olyan helyen,     lombkoronáját is át kell vizsgálni, ha kell, még
     ahol egy hirtelen jött rendkívüli időjárási jelen-  gallyazási munkákat is végeztetnek.
     ség is pánikot tud kelteni.              Nyáron számos sátor, stand várja a szórakoz-
      Az nem kérdés, hogy mindennek rendben       ni vágyókat, ezeken a helyeken is előírás a meg-
     kell lennie a fesztiválok, valamint más szabadté-  felelő tűzoltókészülék megléte. Ezen túlmenően

                 2018. JÚLIUS-AUGUSZTUS                              5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12