Page 8 - magazin-augusztus
P. 8

Időszerű kérdések

      minden ott dolgozó-
      nak tűzvédelmi okta-
      táson kell átesnie,
      legyen az pultos,
      vagy éppen szóróla-
      pot  osztó  fiatal.
      Amennyiben az ide-
      iglenesen   épített
      színpadok villámvé-
      delme és az elektro-
      mos  berendezések
      tűzvédelmi felülvizs-                                  Fotók: Matey István
      gálata is rendben
      van, kezdődhet a buli.
       A szórakozni vágyók újabban már kivetítő-     operatív törzs is, amelynek tagjai tartják a kap-
      kön is láthatják a rendezvények alatt, hogy mi a   csolatot a rendezvénybiztosító szervekkel, vala-
      teendő egy hirtelen jött vihar, vagy tűz keletke-  mint figyelemmel kísérik az időjárási változáso-
      zésekor, merre vannak a biztonságos menekülő     kat. A helyszínen tevékenykedő törzs a résztve-
      útvonalak, hol vannak a kijáratok. Nagy segítsé-   vők biztonsága érdekében akár a koncertek ide-
      gükre lehet a helyszínen tartózkodó úgynevezett   iglenes felfüggesztésére is javaslatot tehet. Ezen
                                            a nyáron Hajdú-Bihar
                                              megyében szerencsé-
                                              re nem volt erre
                                              szükség.  Az   ég
                                              kegyes volt az eddigi
                                              rendezvényekhez, a
                                              fellépő  zenekarok
                                              pirotechnikai eszkö-
                                              zei is jó helyen és
                                              jókor lángoltak, és a
                                              tűzzsonglőrök    is
                                              nagy rutinnal ugrot-
                                              ták át a tüzes karikái-
                                              kat, vagyis valóban
                                              minden a jókedvről
                                              szólhatott.   6                                          KATASZTRÓFAVÉDELEM
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13