Page 9 - magazin-augusztus
P. 9

Gombos Erik Tamás tűzoltó hadnagy
     TŰZVIZSGÁLÓKAT


     ÉS BŰNÜGYI HELYSZÍNELŐKET


     KÉPEZTEK TOVÁBB


       háromnapos gyakorlatot a Békés Megyei
     AKatasztrófavédelmi Igazgatóság a Békés
     Megyei Rendőr-főkapitánysággal együttmű-
     ködve szervezte meg. A június 25. és 27. között
     megtartott rendezvény célja az volt, hogy a
     megye tűzvizsgálói, valamint a megyei rendőr-
     kapitányságok bűnügyi helyszínelői életszerű
     körülmények között tapasztalhassák meg a tűz
     kialakulásának egyes szakaszait, bepillantást
     nyerhessenek a kollégák szakmai tevékenységé-
     be, valamint olyan gyakorlati fogásokat sajátít-
     hassanak el, amelyeket későbbi munkájuk során
     eredményesen használhatnak fel.
      Az igazgatóság immár harmadik alkalommal
     szervezett ilyen jellegű felkészítést, annak vég-
     rehajtási tervét Maczek Szilárd tűzoltó alezre-
     des, megyei tűzoltósági főfelügyelő és Csicsely
     János tűzoltó őrnagy, a katasztrófavédelmi
     műveleti szolgálat tagja készítette el, ők is
     vezették a továbbképzést. A tréning helyszíne
     egy bontás előtt álló külterületi tanyaépület
     volt, amelynek környezetét úgy kialakították ki
     a szervezők a felkészülési munkálatok közben,
     hogy az éppen úgy nézzen ki, mint egy lakott
     épület. A szervezésben közreműködött a békés-
     csabai hivatásos és a békési önkormányzati tűz-
     oltóság is, amelynek tagjai vállalták a helyszín-
     biztosítási és tűzoltási munkálatokat.
      A gyakorlatot megelőző napon előkészítették
     a terepet: a lakóingatlan belsejébe számos lese-
     lejtezett berendezési tárgyat helyeztek el, így a
     tanya valóban lakott ingatlan hatását keltette.
     Biztosították a gyakorlat forgatókönyve szerint
     szükséges technikai elemeket, és kamerafelvéte-
     leket készítettek, amelyek később a továbbkép-


                 2018. JÚLIUS-AUGUSZTUS                              7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14