Page 10 - magazin-július-augusztus
P. 10

Időszerű kérdések                                          szereik, felszereléseik nagy
                                          része Japán adomány.
                                           Ulánbátorban a téli idő-
                                          szakban a szmogterhelés
                                          szinte  kibírhatatlan,  a
                                          modern épületek melletti, jur-
                                          tákból és bódékből álló város-
                                          részben négyszázezer ember
                                          él, akik mindennel fűtenek,
                                          ami csak a kezük ügyébe
                                         kerül. Gyakoriak a tüzek és
      ják a gyerekeket, akiket filmmel, szimulációs    füstmérgezések.
      eszközökkel, játékokkal tanítanak arra, miként     Erdélyi Krisztiánt Kiss Tamás tűzoltó ezredes
      vészelhetőek át a rendkívüli helyzetek.       kísérte el a hosszú útra, mindketten úgy érezték,
       Mongol kollégáink hétköznapjai egyébként     hogy a mongolok hétköznapjait átjárják a hagyo-
      hasonló napirend szerint zajlanak, mint az ittho-  mányok, a rituálék, és a harcban, hidegben
      niaké. Az ottani laktanyákban is rend, fegyelem   edzett természetes összetartozás, amely a túlélés
      és tisztaság uralkodik, hiszen a riasztástól szá-  záloga. Ezt egy alkalommal egy olyan jurtában is
                                   megtapasztalták, amely a mi skanzenjeink-
                                   hez hasonlóan működik, és ahová belépve
                                   a házigazda különleges szertartással
                                   fogadta őket. Gazdagon díszített üvegcsé-
                                   ből vette elő azt a különleges dohányt,
                                   amelynek a megszaglása egyenértékű
                                   üdvözlet a mi kézfogásunkkal. Akit a haj-
                                   lékukba fogadnak, azt tisztelettel veszik
                                   körül, cserébe persze ugyanilyen tisztele-
                                   tet várnak. Erdélyi Krisztián azt tapasztal-
                                   ta, hogy ez a tisztelet, mondhatni alázat
                                   áthatja a mongol ember mindennapjait. A
                                   hivatásos tűzoltók életét átszövi a vezetők-
                                   kel szembeni engedelmesség, a sztyeppé-
                                ken élők pedig csakis úgy maradhattak életben,
      mított egy percen belül ki kell gördülnie a jár-   hogy megtanulták tisztelni a természetet, az idő-
      műveknek a kapukon. A csapat a bevetéseken     járás szélsőségeit, az állatvilág rejtelmeit. „Csak
      túl gyakorlatokon és kötelező sportfoglalkozáso-   a törvényszerűségeket felismerve tudnak azo-
      kon pallérozza az elméjét és edzi fizikumát.     kon úrrá lenni. A dermesztő hideg, a földrengé-
      Tűzoltóvá az válhat, aki sorkatonaként is szol-   sek jelentette fenyegetés nem ellenállást vált ki
      gált. A tábornok örömmel fedezte fel azt a     belőlük, hanem alkalmazkodást.” – vonta le a
      HUNOR-hoz hasonló felépítésű és feladatkörű     látottakból és tapasztaltakból a következtetést a
      egységet, amelyet magas házakból történő men-    tábornok. A főigazgató-helyettes – legnagyobb
      tésre, földrengés okozta károk elhárítására,     sajnálatára – kimaradt a naadamnak nevezett
      városi kutatásra, alpintechnikai feladatokra     nemzeti viadalból, amely lovaglással, birkózás-
      képeztek ki. Nagy tisztelet övezi a laktanyák    sal és egyéb próbatételekkel fűszerezett hagyo-
      központi helyén, vitrinben kiállított csapatzász-  mányőrző sport, megkóstolta viszont a kumiszt,
      lót, amely előtt elhaladva mindenki tiszteleg. A   amelyből véleménye szerint egy korty éppen
      tűzoltók védőruhája hasonló a magyarokéhoz,     elegendő.


   8                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15