Page 3 - magazin-július-augusztus
P. 3

A TELJESÍTŐKÉPESSÉG HATÁRÁN


    Óriási erőfeszítésekre, a fizika törvényeit meghaladó tettekre is  A tartalomból
    képes az ember, ha megtalálja azt a motivációt, ami üzemanyag-
    ként fűti. A legerősebb tűzoltók versenyén, Bükön, verejtékben,       Időszerű kérdések
    elakadó lélegzetben, vagy biztató szavakban is mérhető volt      2
    ennek az „üzemanyagnak” a hatásfoka. És ez az üzemanyag nem         Összefogott az ország –
    más, mint az elhivatottság.                         viharkárok Szabolcsban ....2
      Nyarat záró lapszámunkban erről a versenyről is olvashatnak        Kísérletek egy
    beszámolót, amelyhez szorosan kapcsolódnak annak a tanul-          szakdolgozatért ..................4
    mánynak a következtetései, amelyik ugyancsak a teljesítőképes-        A sztyeppén túl... ..............5
    séggel, a test és lélek üzemanyagával foglalkozik. Pest megyei kol-
    légánk az egyéni védőfelszerelések hatékonyságának vizsgálata     9   Beavatkozások
    közben az emberi tényezőket is mérlegre teszi. Az eredmény          belülről

    pedig egyértelmű: a felkészülés, teljesítés, kimerülés hármas egy-
    ségében úgy kell dolgozniuk a beavatkozó erőknek, hogy mindig        Életmentő budapesti
                                           tűzoltó..................................9
    legyen elegendő erőtartalékuk a feladat végrehajtásához.
                                           Tévutak és tévhitek............9
      Gyors, kiszámíthatatlan, és látszólag egymással nem összefüg-
    gő események alakítják a hétköznapi emberek világát. Nemcsak a        Húsz percen keresztül
    változáshoz kell hozzászokni, hanem ahhoz is, hogy a szabályok        mentették a sofőrt
    nem örökérvényűek, egyensúlyt találni nehéz, kibillenni pedig        az M7-esen.........................12
                                           Megfelelő körültekintéssel
    pillanatok műve. Lerövidül a tervezéssel és megvalósítással eltölt-
    hető idő, váratlanul szembesülhetünk újszerű akadályokkal,          biztonságban a munka
    éppen ezért különösen nagy a felelősségük azoknak, akik ebben a       gyümölcse .........................13
    közegben tanító, vezető szerepet vállalnak. Jó példákkal is talál- 15    Portré
    kozhatnak e lapszámunkban.
      Gyors, és biztonságos, a későbbiekben is visszaigazolható, vál-      A kollégák felé tisztelettel,
    lalható döntést csak az tud hozni, aki ehhez megfelelő képessé-       a hivatás iránt alázattal ...15
    gekkel rendelkezik. Aki képes átlátni azt a helyzetet, amelyben       A kihívások embere .........16
    éppen van, képes felmérni a rendelkezésére álló erőforrásokat, és
    képes arra is, hogy célt tűzzön ki önmaga vagy a közössége elé, és  18   Magazin
    megtervezze a célhoz vezető utat. Aki így gondolkodik és cselek-
    szik, az bízik önmagában, és bízik abban is, aki őt tanította, végig-    Igazi különlegesség is akadt
    kísérte, időnként támogatta személyes fejlődésében. Szép illuszt-      a veterán tűzoltóautók
    rációja ennek az a nyiladozó értelmű gyerekekből álló csoport,        szépségversenyén.............26
    amelyik újságunkban mutatkozik be az alkotói pályázat kapcsán,        Huszonegy kilométer
    de megismerhetünk jó mestereket a múltból, és kiváló kollégákat       védőruhában, palackkal..28
    több ezer kilométerre innen.
      E havi, nyárzáró lapunkban sokat olvashatnak arról, hogyan
    látják e felgyorsult, kihívásokkal teli világunkat kollégáink,
    milyen válaszaik születtek nehéz helyzetekben, és arról is képet      Címlapunkon:
    kaphatnak, hogy mennyire hasonlít vagy éppen tér el egy távoli
                                       Az idén is összemérték erejüket a
    ország gyakorlata a hazai rendszertől.                   legerősebb tűzoltók
      Egyszóval: augusztusi kiadványunk méltó lezárása egy élmé-     a TFA magyarországi versenyén.
    nyekben gazdag nyárnak, és sokat ígérő kezdete a reményeink
    szerint csendes, szelíd arcát mutató ősznek.                 Fotó: Szőke Péter                            A szerkesztőség     www.katasztrofavedelem.hu


                                                         1 1 1
   1   2   3   4   5   6   7   8