Page 5 - magazin-július-augusztus
P. 5

tetőszerkezetet állítottak ideig-
                                       lenesen helyre, ehhez százkéte-
                                       zer négyzetméternyi tetőfóliát,
                                       több mint negyvenhatezer méter
                                       tetőlécet és több mint egy tonna
                                       szeget   használtak    fel.
                                       Negyvenhét ingatlan vált lakha-
                                       tatlanná és száznyolcvanegy
                                       középület sérült meg. A vihar-
                                       ban károsult települések a véde-
                                       kezés, valamint a helyreállítás
                                       során felmerült költségeik eny-
                                       hítésére több mint hétszázmillió
                                       forintnyi vis maior igényt nyúj-
                                       tottak be.     számolása érdekében. Kez-
     detben Borsod-Abaúj-Zemplén,
     Csongrád, Hajdú-Bihar, Heves
     és Jász-Nagykun-Szolnok me-
     gye hivatásos egységeit vezé-
     nyelték át, azonban olyan mérté-
     kű pusztítást végzett a vihar,
     hogy mozgósítani kellett az
     önkéntes mentőszervezeteket is.
     Az ország szinte valamennyi
     megyéjéből érkezett segítség
     Szabolcsba. Napról-napra töb-
     ben jöttek, még sosem volt ekko-
     ra az egy négyzetméterre jutó
     tűzoltók  száma   Szabolcs-
     Szatmár-Bereg megyében, holott
     nem Guinness-rekord felállítása                            Fotók: Dudás Szilvia
     volt a cél. Száztíz önkéntes szer-
     vezet több mint négyszázötven
     tagja és több mint háromszáz-
     hatvan hivatásos tűzoltó négy
     napon keresztül megfeszített
     tempóban számolta fel a káro-
     kat. Nemcsak Magyarország
     mozdult meg, hanem külföldi
     erők is érkeztek a megyébe. A
     beavatkozók legalább ötezer                 2019. JÚLIUS-AUGUSZTUS                              3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10