Page 7 - magazin-július-augusztus
P. 7

frissítéssel zajlott, hiszen a tűzoltó a riasztási jel
                               elhangzását követően is hasonló körülmények-
                               kel találkozhat.
                                Az értékeket elemezve egyértelműen bebizo-
                               nyosodott, mennyire fontos a védőeszközök
                               okozta terhelés kérdése a beosztott tűzoltókese-
                               tében. Braun Csaba saját magán azt tapasztalta,
                               hogy a két kompozitpalackos próbánál a máso-
                               dik tartály viselésekor mutatkoztak a fáradtság

     jelentenek a védőeszközök egy edzett (ezt a
     kísérletet saját magán végezte el), egy kevésbé
     edzett tűzoltónál, és milyet, ha egy nő viseli azo-
     kat. Vizsgálta az alanyok kezdő és záró vérnyo-
     mását, összsúlyát, testhőmérsékletét, azt, hogy
     mennyi levegőt használtak el, illetve a pulzusu-
     kat. Mivel a főtörzsőrmester életszerű szituáció-
     ban akart vizsgálódni, így a több órán át tartó
     kísérlet bemelegítés nélkül, két sűrített levegős
     palackonként mindössze két deci vízzel való

                                          jelei. Amikor pedig már az
                                          acélpalackokkal használta
                                          a futópadot, a második tar-
                                          tálynál testhőmérséklete
                                          közelíteni kezdett a láz
                                          közeli értékhez. A kevésbé
                                          edzett kísérleti alany vér-
                                          nyomása és pulzusa a
                                          kompozitpalackos kísérlet-
                                          nél a második palack hasz-
                                          nálatakor meglódult, az
                                          ezt követő pihenő alatt
                                          sem volt képes regenerá-
                                          lódni. Olyannyira nem,
                                          hogy az acélpalackos pró-
                                          bánál a második tartályt
         Forrás: Braun Csaba - A védőeszközök hatása a tűzoltók beavatkozások közbeni terhelhetőségére / 6. Mellékletek - 6.2 -
                         Terheléses vizsgálat összefoglaló táblázata 53-54. oldal. használva rosszul is lett,

                 2019. JÚLIUS-AUGUSZTUS                              5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12