Page 8 - magazin-július-augusztus
P. 8

Időszerű kérdések


                                S. Tóth Anikó tűzoltó százados


                                A SZTYEPPÉN


                                TÚL...
                                     Fegyelmezettek, elszántak és

                                     barátságosak a mongolok, ezt
                                     tapasztalta júliusi látogatásán
                                     Erdélyi Krisztián       tűzoltó

                                     dandártábornok, főigazgató-
                                     helyettes. A tábornoknak
                                     alkalma nyílt arra is, hogy
                                     közvetlen közelről pillanthas-

                                     son bele a mongol tűzoltók
                                     hétköznapjaiba.      Örömmel
                                     tapasztalta, hogy ázsiai kollé-

                                     gáink,akik pár éve a főigazga-
                                     tóságon     vendégeskedtek,
                                     azóta már létrehozták saját
                                     tűzoltómúzeumukat, amely-

                                     nek ötletét Magyarországról
                                     vitték magukkal.
                       Fotók: Braun Csaba
      meg kellett szakítani a vizsgálatot. A kísérlet női
      résztvevője teljesítette a kompozitpalackos fel-
      adatot, ám azután rossz közérzete miatt már     A főigazgató-helyettest ámulatba ejtették a távo-
      nem vállalkozott az acélpalackos próbára.      li országban meglévő szélsőségek. „Itt minden
      Mindebből jól érzékelhető, hogy az erőnlét és az   megtalálható, a legmodernebb japán technikától
      egyéni védőfelszerelések megléte, utóbbiak      kezdve a csontokból készült hangszereken át a
      megfelelő használata mennyire fontos a beavat-    csigolyákból összerakott gyermekjátékokig” –
      kozó állomány számára, hiszen ennek hiánya      meséli Erdélyi Krisztián, aki elsősorban az otta-
      negatívan befolyásolhatja a beavatkozás sikerét.   ni tűzoltók élete iránt érdeklődött. Sok a hason-
      A jobb eredmények érdekében elengedhetetle-     lóság, de egészen eltérő tevékenységük is van a
      nek a sportfoglalkozások, fontos a megfelelő     mongol tűzoltóknak a magyarokhoz képest –
      energiabevitel, hiszen adott esetben egy beavat-   kezdte beszámolóját. A tábornok egyhetes szak-
      kozás során egy tűzoltó légzőkészüléket hasz-    mai látogatása alatt nemcsak a zsúfolt főváros-
      nálva egy óra alatt annyi energiát égethet el,    ban, Ulánbátorban járt, hanem a sztyeppe éle-
      amennyit egy átlagember egy teljes nap alatt,    tébe is belekóstolt.
      ezért egy-egy elhúzódó káreset során fokozottan


   6                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13