Page 9 - magazin-július-augusztus
P. 9

A katasztrófák elleni harc
     Mongóliában a tűz megelőzé-
     sén és oltásán túl egyebek
     mellett az elhullott állatok
     kezelésére és a földrengésre
     való felkészülésre is kiterjed.
     A hatalmas földterület tizen-
     hétszerese a mi országunk-
     nak, mintegy nyolcvanmillió
     állat él rajta ridegtartásban, a
     tetemekkel kapcsolatos teen-
     dőket állami szinten kell meg-                            Fotók: Erdélyi Krisztián
     szervezni.                      tetézi, hogy a Mongóliában húzódó törésvona-
      Ulánbátor másfélmillió embernek ad otthont,    lak miatt gyakoriak a földrengések, emiatt a
     a többi másfél millió ember a tengerszint felett   katasztrófa elhárításával és a lakosság védele-
                                        mével foglalkozó szervezet
                                        külön felkészítő és oktatóköz-
                                        pontot működtet. A főigazga-
                                        tó-helyettes ezen a helyen
                                        maga is beült egy Richter-
                                        skála szerinti 12-es fokozaton
                                        rengő, mozgó szimulációs
                                        „szobába”. „Egyetlen métert
                                        sem tudtam megtenni. Ilyen
                                        helyzetben teljesen kiszolgál-
                                        tatottá válik az ember, csak
                                        akkor lehet jól reagálni, ha fel-
                                        készülsz rá” – szűrte le a
                               tapasztalatot. A felkészülés a mongoloknál is
     mintegy 2500-2800 méter magasan elterülő       fókuszban áll, állami szinten, korosztályonkénti
     pusztán él. A szélsőséges időjárási viszonyokat   bontásban összeállított tananyag szerint fogad-


                 2019. JÚLIUS-AUGUSZTUS                              7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14