Page 3 - magazin-szeptember
P. 3

EMLÉKEZÉS, ÜNNEP, FELKÉSZÜLÉS

                                       A tartalomból
    Lapunk megjelenése előtt pár nappal újította meg együttműködé-
    si megállapodását a katasztrófavédelem és a Magyar
    Vöröskereszt. A két szervezet hagyományosan jó kapcsolatot ápol,    2   Időszerű kérdések
    a hétköznapokban és a rendkívüli időszakokban is magas szinten
    oldják meg közös feladataikat. A jó együttműködés kulcsa pedig a       Tesszük a dolgunkat... ......2
    közös cél, amely szerint a legfontosabb, hogy a baljós helyzetek-      Becsengettek .......................4
    ben is védelmet, segítséget kapjanak az emberek. Az együttműkö-
    dési megállapodás voltaképpen egy szövetség, amelynek legújabb     5   Beavatkozások
    kori formáját nevezzük hivatalosan megállapodásnak. Maga a          belülről
    szövetség szó nemcsak a magyar történelemben jelzi a mérföldkö-
    veket, hanem az emberiség történetében, a közös emlékezetben,        A tűz pattogására ébredtek
                                           a vendégek ..........................5
    vagy mítoszokban is sorsfordító mozzanatokat fémjelez.
      Miért fontos egyáltalán, hogy a közös célért dolgozók együtt-       Baleset a szántó mellett.....6
    működését dokumentum, vagy más jelképes gesztus szentesítse?         Küzdelem Patkó Bandi
    Miért fontos az írásos szövetség napjainkban, amikor a kommuni-       fájáért....................................7
    káció színtere a virtuális térbe költözött? Miért fontos, hogy két   9
    szervezet képviselője leüljön egy asztalhoz, aláírjon, kezet fogjon,     Portré
    és dokumentumot cseréljen? Miért fontos az együttműködést jel-        Három évtizede
    képesen is hitelesíteni? Miért fontos egyáltalán bármelyik hétköz-      a pályán ...............................9
    napi cselekedetünket megünnepelni, megörökíteni, nyilvánossá
                                           Önkénteseket ismertek el
    tenni, kihirdetni?                              a nemzeti ünnepen...........10
      A válasz az újság lapjain fellelhető. Cikkeink szereplői sokszor
                                           Jimmy sikerének titka, hogy
    nem tulajdonítanak nagy jelentőséget tetteiknek, a környezetük        szereti, amit csinál............13
    mégis hősként, de legalábbis különleges emberként ünnepli és         Akire mindig számítani
    méltatja őket. Jóleső érzés, és nem utolsó sorban erős biztatás,       lehet....................................15
    megerősítés számukra, hogy az általuk kitűzött cél egy egész    17
    közösségnek a javára, örömére válik. Ily módon talál a küzdő szö-      Magazin
    vetségesekre a biztatók lelkes táborában, és így erősíti egymást a
    bajnok és a szurkoló.                            Felejthetetlen táborozás
      Folyóiratunk legújabb számában szintén előtérbe kerül az         Kínában..............................17
    államalapítás kapcsán kötött, és azóta is töretlen szövetség, elis-     Nemzetközi színpadon
    meréseik kapcsán bemutatkoznak azok a kiváló kollégák, akiknek        remekelt a szombathelyi
    a hétköznapjai korántsem hétköznapiak. Büszkék vagyunk rájuk.        tűzoltó................................19
      A mögöttünk hagyott időszak dicső pillanatai elevenednek fel       Nyolcvannyolc másodperc
    lapunk hasábjain, mindeközben gondolatainknak már az ősz szab        alatt a tizenegyediken......21
    új irányt. Azok az emberek, akikről színes portrékat rajzoltunk,       Boldog születésnapot
    már maguk is az új feladataikkal viaskodnak, ahogy a katasztró-       szegedi tűzoltók! ..............22
    favédelem minden dolgozója a soron következő kihívásokkal fog-
    lalatoskodik, hiszen itt még az ünnepek alatt sem állhat meg a       Címlapunkon:
    munka, hiszen az a szövetség, amelyre felesküdtünk, állandó            Tűzoltó
    éberséget kíván. Legyen szó nyárról vagy őszről, gyakorlatról      és műszaki mentési verseny
    vagy éles helyzetről…                              Karcagon.


                                           Fotó: Szőke Péter
                            A szerkesztőség

                                        www.katasztrofavedelem.hu


                                                         1 1 1
   1   2   3   4   5   6   7   8