Page 7 - magazin-szeptember
P. 7

Beavatkozások belülről     Szabó-Bisztricz Anett tűzoltó főhadnagy

     A TŰZ PATTOGÁSÁRA ÉBREDTEK

     A VENDÉGEK

                               kisebb robbanást hallottak, ekkor egyméteres
                               lángcsóva szállt fel az égő tetőszerkezetből. Az
                               első vízsugárral a tetőtéri panziót védték a tűz-
                               től. Az oltási munkálatok a katasztrófavédelmi
                               műveleti szolgálat irányítása mellett, Gaál
                               Tamás tűzoltó őrnagy vezetésével folytatódott.
                               A létraszerről újabb vízsugarat vetettek be. Az
                               épületet a hátsó falnál lévő villanyóránál áram-
                               talanították, a vezetékes földgázt elzárták, nem
                               sokkal később pedig az áramszolgáltató szakem-
                               bere is leválasztotta az éttermet a hálózatról. A
                               lángokat a pusztaszabolcsi és a sárbogárdi hiva-
      anzióval egybeépített étterem tetőszerkeze-    tásos tűzoltókkal közösen fojtották el. Az épület
     Ptéből csaptak fel a lángok augusztus 11-én     két oldalának homlokzatához létrákat támasz-
     Székesfehérváron. A tűzoltók gyors beavatkozá-    tottak és a beizzott tetőszerkezetet a cserépfedés
     sának köszönhetően a vendéglő másik felének     fokozatos bontása mellett oltották el. A tűzben
     tetőtérében kialakított panzióra a tűz
     nem terjedt át. A szobákban hét ven-
     dég – köztük két gyermek – tartózko-
     dott, a tűzben senki sem sérült meg.
      Vasárnap kora reggel a szemközti
     apartmanházból vették észre, hogy
     ég az étterem teteje. A körülbelül
     négyszáz négyzetméteres épület cse-
     répfedésű tetőszerkezetének a fele
     lángokban állt. Az elsőként kiérkező
     székesfehérvári hivatásos tűzoltók
     Laskó Gábor tűzoltó főhadnagy,
     szolgálatparancsnok irányítása mel-
     lett kezdték meg a beavatkozást. A
     panzióból ekkor már többen kijöttek,
     és az épület előtt várták az egysége-
                                                 Fotók: Gaál Tamás
     ket. A tűzoltók légzőkészülékben siettek fel a
     tetőtéri szobákhoz, ahol már kisebb füst gomoly-   az étterem kiszolgáló része fölött a födém besza-
     gott, és az étterembe vezető összekötő folyosó    kadt, ezért a még lógó, veszélyes gerendákat
     ajtaja is égett. A szobáikban maradt, csomagjai-   motoros láncfűrésszel vágták le. Az utómunká-
     kat pakoló vendégeket kikísérték az épületből. A   latok során – a további károk megelőzése érde-
     panzió kiürítésével egy időben a tűz oltását is   kében – a beégett tetőszerkezet alatti vendéglá-
     megkezdték. A gépjárműfecskendőről éppen      tótérből az asztalokat és a székeket az ablakon át
     lehúzták a gyorsbeavatkozó sugarat, amikor egy    rakodták ki a tűzoltók.


                    2019. SZEPTEMBER                             5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12