Page 10 - magazin-október
P. 10

Beavatkozások belülről      Németh Ádám tűzoltó főtörzsőrmester

      MEGSEMMISÜLT


      EGY ASZTALOSÜZEM


      KISÚJSZÁLLÁSON

         Szeptember tizennyolcadika hajnalán hamarabb lett világos a kisújszál-
         lási Vásár utcában, mint ahogy ebben az évszakban ez lenni szokott. A
         jelenséget nem valami különleges égi tünemény idézte elő, hanem egy
         több mint háromszázötven négyzetméteres épület, amely teljes terje-

         delmében lángolt.      A bejelentés nem sokkal hajnali fél négy után    gálatparancsnok átvette a tűzoltás vezetését. A
      érkezett a Jász-Nagykun-Szolnok megyei műve-     bejárás során kiderült, hogy a lángok egy másik
      letirányítási ügyeletre. A vonal túlsó végén egy   épületet veszélyeztetnek, de ami még aggasztób-
      buszvezető jelentkezett, aki arról érte-           bá tette a helyzetet, hogy az égő üzem
      sítette az ügyeletest, hogy a kisúj-                végében, tűzveszélyes anyagra
      szállási Volán-teleppel szem-                     figyelmeztető ábrával ellátott
      ben hatalmas füsttel lát egy                       hordókban   festékiszapot
      épületet égni. Egy másik                          tároltak. A karcagi egység
      telefonáló már ponto-                            ezek védelmére egy-egy
      sabb meghatározást a-                             védősugarat   szerelt,
      dott, ő azt állította,                             illetve több szakasz-
      hogy egy faipari cég                              ban áramtalanítani is
      telephelyén történt                               sikerült.
      valami.                                      Ekkor már lát-
       A riasztástól szá-                              szott, hogy a helyszí-
      mított tíz percen                                nen lévő erők nem
      belül érkeztek a hely-                             elegendőek a kárfel-
      színre a kisújszállási                             számoláshoz, ezért a
      önkormányzati tűzol-                             tűzoltásvezető  meg-
      tók. Kiderült, hogy egy                           emelte a riasztási fokoza-
      több mint háromszázöt-                          tot: a mezőtúri hivatásos
      ven négyzetméteres, lemez-                       tűzoltók mellett a katasztró-
      fedésű asztalosüzem ég, benne                    favédelmi műveleti szolgálat is
      rengeteg faanyaggal, illetve meg-                elindult Kisújszállásra, míg oda nem
      munkáló gépekkel. A helyi egység elzárta a        értek, négy vízsugárral oltották a tüzet.
      közműveket, ezzel párhuzamosan két vízsugár-      A tűzoltás vezetője a kiérkező mezőtúri egy-
      ral megkezdte a beavatkozást. Hamarosan meg-     séget csoportirányításban az oltóvíz-utánpótlás-
      érkeztek a karcagi hivatásos tűzoltók is, a szol-  sal bízta meg, emellett két sugárral ők is támad-   8                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15