Page 3 - magazin-október
P. 3

SOKSZÍNŰ ŐSZ

                                       A tartalomból
    Illatosra érett az alma, a szőlő, az internetet ellepték a szilvás
    süteményekről készített fotók. Hordókban a hegy leve, az
    elsősök már a kettes számnál tartanak matematikából, és
    megjelentek az októberi hajnali fagyok is. Ősz van, a fák zöld     2   Időszerű kérdések
    nyári ruhájukat egyre inkább decens színesre váltják.
                                           Autóbusz szenvedett
    Nemcsak az évszak színes, hanem a katasztrófavédelem élete          balesetet
    is ebben az időszakban – szakmai kihívások, különleges bea-         Heves megyében ................2
    vatkozások, sportsikerek teszik változatossá ezeket a hóna-         Dombóvári
                                           az ország legjobb
    pokat.
                                           gépjárművezetője................6
      Tart a versenyidőszak: tűzoltásból és műszaki mentésből
    még az előző hónapban mérték össze tudásukat a kollégák,        7   Beavatkozások
    azután a katasztrófavédelmi mobil laborok legénysége közül          belülről
    avattak országos bajnokot, első alkalommal versenyeztek az
    önkéntes mentőcsapatok, és mire ezek a sorok megjelennek,          Mozgalmas nap
                                           Borsod-Abaúj-Zemplén
    már azt is tudni lehet, a tűzvizsgálók közül ki a szakma leg-
                                           megyében ............................7
    jobbja. Színes, változatos feladatok vártak valamennyi vetél-
                                           Árulkodó jelek..................10
    kedő résztvevőire, és nyilván színes, változatos válaszok szü-
    lettek egy-egy összetettebb kérdésre. Mert egy dolgot nem      12    Portré
    szabad elfelejteni: amíg az elsősök mindenhol egyformán for-
    málják meg a kettest, a katasztrófavédelem szakmai életében         Ötven év töretlen
                                           szakmaszeretet..................12
    a sztenderdeken túl és belül is számos ötletes, erő-, eszközta-
                                           Akinél mindig van
    karékos megoldás születhet úgy, hogy nem sérülnek a bizton-
                                           még egy láda.....................14
    sági elvárások és a legmesszebbmenőkig érvényesül az embe-
    ri élet mindenek felett való védelme. Egy-egy ilyen verseny     18    Magazin
    pedig kiváló alkalom arra, hogy a szakemberek titkosnak
    szánt fogásokat, megoldásokat lessenek el egymástól, és azo-
                                           Negyedszázad
    kat később mindannyiunk hasznára a gyakorlatban is alkal-          az életmentés jegyében....21
    mazzák.                                   Százharminc éves a
      És ezek csak a saját versenyek, még nem szóltunk azokról         Hédervári Tűzoltó
                                           Egyesület ...........................23
    a megméretésekről, amelyeken saját elhatározásból vesznek
    részt a munkatársak, és nekünk semmi más dolgunk nincs,
    mint büszkélkedni a kollégák teljesítményével. Így tettünk,
    amikor magyar mentőkutya és vezetője szerezte meg az első-
    séget romkutatásban a párizsi világbajnokságon, amikor
    magyar hölgyek és urak vegyes váltója lett a második            Címlapunkon:
    Szlovéniában, a Firefighter Combat Challenge Európa-baj-           Kisebb robbanás
    nokságán, vagy amikor egy szombathelyi tűzoltó az élme-         egy budapesti, Kőbányai úti
    zőnyben végzett a görögországi, csaknem kétszáz-ötven kilo-         csarnoképületben
    méteres Spartathlon ultramaratoni futóversenyen.
                                          Fotó: Czétényi Balázs
      A mostani lapszám időszerű témáival, portréival, egy-egy
                                          tűzoltó törzsőrmester,
    speciális csapatot, rendezvényt bemutató írásaival erről a szí-
                                           FKI Videóstúdió
    nes palettáról tár néhány árnyalatot az olvasó elé…

                          A szerkesztőség       www.katasztrofavedelem.hu


                                                         1 1 1
   1   2   3   4   5   6   7   8