Page 5 - magazin-október
P. 5

járműveket, a beavatkozók ezeket azonnal vég-
     rehajtották.
      A tűzoltók először a járműbe szorult embe-
     reket mentették ki feszítővágó berendezés segít-
     ségével. Annak érdekében, hogy mindenkit

                                                 Fotók: Heves KMSZ

                               matos kapcsolattartás ugyanis nagy mértékben
                               hozzájárul a mentés sikeréhez.
                                A gyakorlattal a készenléti állomány egy
                               valós, buszokat is érintő közlekedési baleset
                               szakszerű felszámolására tudott felkészülni, a
     kiszabadítsanak a roncsok fogságából, több      tűzoltók emellett felelevenítették a műszaki
     helyen megbontották a karosszériát, a sérülteket   mentéssel kapcsolatos ismereteiket is.
     hordágy segítségével kiemelték,
     majd átadták őket a mentőknek.
      A gyakorlat lehetőséget biztosí-
     tott arra, hogy bevessék a tűzoltók
     a roncsdarabolót és a nyomóhen-
     gert, továbbá számos egyéb men-
     tési módszert is kipróbálhassanak.
     Az oldalára dőlt buszt végül csör-
     lő segítségével a kerekeire állítot-
     ták, és pneumatikus emelőpárná-
     val megemelték a többtonnás jár-
     művet. Ahogy éles helyzetben, a
     felkészítésen is kiemelt szerepet
     kapott a káreseti kommunikáció. A
     mentés irányítójával történő folya-

                      2019. OKTÓBER                             3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10