Page 9 - magazin-október
P. 9

Beavatkozások belülről     Dojcsák Dávid c. tűzoltó százados
     MOZGALMAS NAP


     BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN

      ángok csaptak fel egy veszélyeshulladék-     a munkálatokat kezdetben a helyi hivatásos tűz-
     Ltárolóban szeptember hatodikán kora reggel     oltók, később a katasztrófavédelmi műveleti
     Kazincbarcika ipari területén. Az esetről a disz-  szolgálat irányította. A körülbelül száz négyzet-
     pécserszolgálaton keresztül értesült a
     katasztrófavédelem, azonban a magasan
     gomolygó, sűrű fekete füst láttán több
     bejelentés is érkezett a megyei műveletirá-
     nyítókhoz, akik a létesítmény jellegéből
     adódóan hármas riasztási fokozatnak
     megfelelő erőket indítottak útba a káreset
     kezeléséhez. A kazincbarcikai hivatásos
     tűzoltó-parancsnokságról két gépjármű-
     fecskendő és egy vízszállító tartott a
     szomszédban lévő ipari területre. A hely-
     zetet nem könnyítette meg, hogy egy
     súlyos, tűzoltói segítséget igénylő közle-
     kedési baleset is volt az esettel egy időben
     Kazincbarcika határában,                            Fotók: Kazincbarcika HTP, Miskolc HTP
     amelyről vonulás közben
     értesült az egység. Az                    méteres, nyitott tárolóban lángoló hor-
     egyik   kazincbarcikai                   dókat és a környezetükben lévő éghető
     szert a műveletirányítók                   anyagokat négy hab- és két vízsugárral
     átirányították a baleset-                   oltották, miközben a közelben lévő tar-
     hez, helyettesítésére egy                   tályokat is hűtötték. A beavatkozással
     másikat    riasztottak                   egy időben a káreset helyszínén és a
     Miskolcról. A megye-                     környező településeken – Kazincbarci-
     székhelyről a megyei                     kán, Berentén és Sajószentpéteren – a
     katasztrófavédelmi mű-                    mobil labor többször is gázkoncentráci-
     veleti szolgálat és a                     ót mért. A mérőműszerek egyik hely-
     mobil labor is a kárhely-                   színen sem mutatták ki veszélyes anyag
     színre tartott. Nem sok-                   egészségügyi határértéket meghaladó
     kal később Miskolcról és                   koncentrációját a levegőben, így lakos-
     Szendrőből további két                    ságvédelmi intézkedésre nem volt
     gépjárműfecskendő in-                     szükség. A tűz oltása mintegy másfél
     dult útnak az ipari léte-                   órát vett igénybe. A tűzzel érintett terü-
     sítmény felé, és ahogy                    letet négy vízágyúval és három habsu-
     lehetett, a műszaki men-                   gárral hűtötték a beavatkozó erők. Az
     tést elvégző kazincbarcikai egység is csatlako-   események során senki sem sérült meg, a tűz
     zott a tűz oltásán dolgozókhoz. A főfoglalkozású   keletkezési okát vizsgálják.
     létesítményi tűzoltókkal közösen avatkoztak be,


                      2019. OKTÓBER                             7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14