BM - Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Hatósági és művelet-elemzési tevékenység - Rendeltetés

A hivatásos katasztrófavédelmi szervek integrált rendszerben történő működéséhez igazodva 2012. október 1-jétől a hatósági és szakhatósági tevékenység végzése is összehangolt és központi szinten koordinált módszerrel zajlik. Ennek hatékony biztosítása érdekében a területi és helyi szinten folytatott hatósági tevékenység felügyelete a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon, az Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség alárendeltségébe tartozó, önálló főosztály feladatkörébe utalva valósul meg.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv hatósági hatáskörei az elmúlt években jelentős mértékben bővültek, amelynek eredményeként az integrált hatósági munka egyre szerteágazóbb. Ennek következtében a koordinációs tevékenység nélkülözhetetlen, az egységes jogértelmezés, a jog- és szakszerű munkavégzés és a következetes hatósági magatartás megvalósulása érdekében.

A vízügyi és vízvédelmi hatósági hatáskörök átvételével a hivatásos katasztrófavédelmi szerv ismét egy széleskörű lakossági érintettséggel bíró szakterülettel egészült ki, amelynek további megerősítése kiemelt cél.

A katasztrófavédelem komplex rendszerének célkitűzése az emberi élet- és anyagi javak védelme, a katasztrófák megelőzése, gyors és professzionális kezelése, valamint a helyreállítási munkálatok mielőbbi, szakszerű elvégzése. A megelőzési feladatokhoz kapcsolódóan kiemelt szerepet kap az időszakos prognózis készítési tevékenység, amelynek célja, hogy a korábbi évek, hazai és nemzetközi tapasztalatok, valamint szakmai előrejelzések alapján előrevetítse az egyes időszakokban várható, nagy valószínűséggel bekövetkezhető eseménytípusokat, amelyekre a felkészülési és felkészítési tevékenységet alapozni lehet.

A tapasztalatok feldolgozása és gyakorlatba történő átültetése céljából a művelet-elemzési tevékenység folyamatos fejlesztése is prioritásként jelentkezik a katasztrófavédelem feladatrendszerében. A művelet-elemzési tevékenység célja rávilágítani olyan eseményekre, tapasztalatokra, jó gyakorlatokra, amelyek széleskörű szakmai érdeklődésre adnak okot, illetve olyan jelentőséggel bírnak, amely a vonatkozó szabályzók módosítását indokolják.