BM - Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Szervezetünk hírei
Adatvédelmi szakmai napok
2017. október 06. 12:44
Adatvédelmi szakmai napok Immár második alkalommal rendezte meg a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Hivatala a rendvédelmi adatvédelmi szakmai napokat. Az október 5-én és 6-án megtartott eseményen a hivatásos katasztrófavédelmi szervek belső adatvédelmi felelősei és a társszervek adatvédelmi szakterületért felelős munkatársai vettek részt.
A rendezvényt megnyitó Gulyásné dr. Gyurka Tímea tű. ezredes, a BM OKF hivatalvezetője köszöntő beszédében hangsúlyozta, hogy a konferencia célja a szakmai ismeretek bővítésén túl a hagyományteremtés és az adatvédelmi felelősök közötti szakmai kapcsolat megerősítése.
 
A szakmai rendezvény nyitó előadását dr. Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke tartotta, amelyben átfogó tájékoztatást adott az új európai adatvédelmi szabályozásról. Rámutatott, hogy az új európai adatvédelmi jogalkotás nem áll meg a GDPR-nál (az európai Általános Adatvédelmi Rendelettel, Adatvédelmi szabályozással kapcsolatos tudnivalók), hanem a büntető irányelv és az e-privacy rendelet, továbbá a GDPR hatálya alá nem eső területekre vonatkozó egyéb jogszabályok is ide sorolhatóak. Az elnök bemutatta a GDPR főbb szabályozási pontjait, kiemelten szólt az elszámoltathatóság jelentőségéről, majd kitért arra, hogy az adatvédelem mellett az adatbiztonság tekintetében is meg kell felelni az elszámoltathatóság követelményének.
 
Dr. Makai Lajos, a Pécsi Ítélőtábla elnöke előadásának tárgyát az adatvédelem büntetőjogi vonatkozásai és a titkos információgyűjtéssel kapcsolatos adatvédelmi kérdések képezték. Konkrét jogeseteken keresztül szemléltette a személyes adattal való visszaélés bűncselekménnyel kapcsolatos értelmezési kérdéseit, de kitért arra is, hogy miként lehet ezt más bűncselekményektől (hivatali visszaélés, vesztegetés) elhatárolni, megkülönböztetni. Tájékoztatójában külön szólt a titkos információgyűjtés kérdéséről is: elemezte a különböző jogszabályokban foglalt, eltérő módon megfogalmazott információgyűjtési idők miatt a tényleges adatkezelési idő meghatározása során fellépő jogértelmezési problémát.
 
A Belügyminisztérium részéről dr. Tarczi-Ábrahám Dominika, belső adatvédelmi felelős és Kovács Rezső, az Iratkezelési és Adatvédelmi Főosztály vezetője bemutatta a Belügyminisztérium belső adatvédelmi nyilvántartási rendszerét. A rendszert oly módon fejlesztették ki, hogy annak segítségével az egyes nyilvántartások GDPR követelményeinek való megfelelése nyomon követhető legyen.
 
Dr. Csekő Katalin tű. százados, a BM OKF belső adatvédelmi felelőse előadásában az adatvédelmi tisztviselő jogállására vonatkozó GDPR rendelkezések és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény egyes szabályai közötti ellentmondásokra mutatott rá, továbbá egyéb, az adatvédelmi tisztviselő munkáját érintő kérdéseket vett górcső alá.
 
Dr. Kiss Attila, az Országos Rendőr-főkapitányság munkatársa előadása első részében az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozó szabályokat ismertette, bemutatva a kötelezően lefolytatandó hatásvizsgálat tipikus eseteit. Rávilágított arra, hogy a hatásvizsgálatot kockázatértékelésnek kell megelőznie a lehetséges kockázatok, ezen belül a nagy valószínűséggel magas kockázattal járó adatkezelések beazonosítása érdekében. Kiemelte, hogy a kockázatértékelés nem végezhető el sztenderdek mentén, azt mindig az adott adatkezeléshez kell igazítani, és nem az adatkezelő szerv, hanem az érintett szempontjából releváns kockázatokat kell mérlegelni. Előadása második része az adatvédelmi incidensek felismerésére és kezelésére vonatkozott. Bemutatta a jogintézmény indokait és előnyeit, ugyanakkor ismertette a felmerülő dilemmákat is. Az információbiztonságot fenyegető veszélyek kiszűrése és egyben az incidensek állomány által történő felismerése érdekében az adatvédelmi tudatosság szintjének közérthető eszközök (plakát, hírlevél, játék) útján történő növelését nevezte hasznosnak.
 
A nap egy kerekasztal-beszélgetéssel zárult, amelynek során a GDPR alkalmazásával kapcsolatos jogalkotási és gyakorlati feladatok, valamint az ezekkel kapcsolatos nyitott kérdések megvitatására került sor.
 
A beszélgetésben dr. Barnóczki László nb. ezredes, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Koordinációs és Műveleti Igazgatóság vezetője, dr. Oláh Sándor nb. ezredes, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Jogi Főosztályának vezetője, dr. Vattay Gergely, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Jogi és adatkezelési Főosztály vezetője, Kovács Rezső, a Belügyminisztérium Iratkezelési és Adatvédelmi Főosztály vezetője, dr. Tarczi-Ábrahám Dominika, a  Belügyminisztérium belső adatvédelmi felelőse, dr. Kiss Attila, az Országos Rendőr- Főkapitányság kiemelt főelőadója és dr. Csekő Katalin tű. százados, a BM OKF belső adatvédelmi felelőse vett részt.
 
A konferencia második napján Barnóczki László rámutatott, hogy a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat munkafolyamatait is átszövi a személyes adatok kezelése, az adatbiztonság pedig magától értetődő. Bemutatta a szakszolgálat felépítését és tevékenységét, más szervekkel való kapcsolatát, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság által végzett adatvédelmi audit lefolytatásának metodikáját, az abból levont pozitív következtetéseket.
 
Papp Péter, a kancellar.hu Zrt. vezérigazgatója előadásában kiemelte, hogy az adatbiztonság területén a jövő útja a köz- és magánszféra együttműködése. Rámutatott, hogy a biztonság területén, a biztonsági döntések meghozatala során a modern világ embere milyen befolyásoló tényezőkkel találkozik, és a döntéseket nem a valós adatokra, hanem a történetekre alapozza.
 
 
Fotó: dr. Kozma Gergely tű. százados Fejér MKI és Somodi-Nagy Szabolcs tű. alezredes BM OKF

Kapcsolódó képek:
Adatvédelmi szakmai napok Adatvédelmi szakmai napok Adatvédelmi szakmai napok
További képek a galériában