BM - Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Szervezetünk hírei
Záróvizsgák a Katasztrófavédelmi Intézetben
2018. június 11. 11:26
Záróvizsgák a Katasztrófavédelmi Intézetben A 2017/2018. tanév szorgalmi időszakának befejeztével június 4-én kezdődtek meg a záróvizsgák a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetében. Eddig százharminchat, alapképzésben tanuló hallgató vágott neki az utolsó megmérettetésnek, június 11-től pedig negyvenöt, mesterképzésben tanuló hallgató ad számot az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretekről.
Az intézet fennállása óta másodszor fordult elő, hogy a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szakmai vezetői is tagjai voltak a záróvizsga-bizottságnak. Elnöki felkérésnek tett eleget dr. Mógor Judit tű. dandártábornok, hatósági főigazgató-helyettes, Erdélyi Krisztián tű. dandártábornok, általános főigazgató-helyettes, valamint Bartók Péter tű. ezredes, gazdasági főigazgató-helyettes. Elnöki felkérésre dr. Bognár Balázs tű. ezredes, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója is tagja volt a záróvizsga bizottságnak.
 
A záróvizsgára bocsátás alapfeltétele az abszolutórium megszerzése és a szakdolgozat vagy diplomamunka elkészítése volt. A záróvizsga a diplomamunka védéséből és egy összetett szóbeli vizsgából áll. A hallgatók szakmai előadás keretében, mintegy tíz percben ismertetik szakdolgozatuk célkitűzéseit, a feldolgozás módszerét és tematikáját, valamint a legfontosabb megállapításaikat. Az előadást követően a záróvizsga-bizottság tagjai kérdéseket tesznek fel, amelyekre azonnali választ kell adni. Ezt követően a hallgató egy-egy tételt húz a szakirányhoz kapcsolódó témakörökből, amelyek kidolgozására legalább húsz perc áll rendelkezésre.
 
Az iparbiztonsági szakirány hallgatói az iparbiztonság, a katasztrófavédelmi jog és igazgatás, a kritikusinfrastruktúra-védelem és az ipari és közlekedési veszélyhelyzetek felszámolása témaköreinek ismeretanyagaiból adtak vagy adnak számot. A katasztrófaműveleti szakirány tanulói a katasztrófavédelemi jog és igazgatás, a polgári védelmi szakismeret, a katasztrófa-megelőzés és a katasztrófa-elhárítás beavatkozási rendszereinek ismereteiből vizsgáznak. A tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány végzősei pedig a katasztrófavédelmi jog és igazgatás, tűzoltási és műszaki mentési, valamint tűzmegelőzési ismeretekből bizonyítják tudásukat.
 
 
 
Fotó: NKE KVI

Kapcsolódó képek:
Záróvizsgák a Katasztrófavédelmi Intézetben Záróvizsgák a Katasztrófavédelmi Intézetben Záróvizsgák a Katasztrófavédelmi Intézetben
További képek a galériában