BM - Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Belső szabályozók

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató által kiadott, tűzoltósági szakterületre vonatkozó, hatályos belső szabályozók:

Főigazgatói intézkedések:

 • 87/2000 a tűzoltó létrák, mászóövek, ereszkedő hevederek és tűzoltókötelek időszakos felülvizsgálatáról
 • 109/2000 a beavatkozáshoz szükséges erő-eszköz és oltóanyag számítás módjáról
 • 57/2011 a hivatásos katasztrófavédelmi szervek készenlétbe helyezéséről, a minősített időszaki működésük szabályairól és a személyi állományuk értesítéséről
 • 68/2011 a Gyermek- és Ifjúságfelkészítésről szóló 3x3-as Akcióterv végrehajtásával kapcsolatos feladatokról
 • 84/2011 a személyi állomány egyéni védőeszközzel történő ellátásáról
 • 85/2011 a rendszeresítésre kötelezett termékek rendszeresítési eljárásáról
 • 100/2011 a tűzoltóságok hosszan tartó igénybevétele esetén alkalmazandó szabályokról
 • 106/2011 a hivatásos katasztrófavédelmi szervek egységes megjelenésének szabályozásáról
 • 111/2011 a munkatervezés és az éves tevékenység értékelés rendjének szabályozásáról
 • 115/2011 a tűzoltási műszaki mentési tervre kötelezett létesítmények területek köréről, valamint a Tűzoltási Műszaki Mentési terv tartalmi és formai követelményeiről
 • 12/2012 a Katasztrófavédelmi Versenysport Szabályzatának kiadásáról
 • 32/2012 a hivatásos katasztrófavédelmi szervek Alaki Szabályzatának kiadásáról
 • 35/2012 a hivatásos katasztrófavédelmi szervek működési rendjének szabályozására katasztrófaveszély, veszélyhelyzet, helyreállítás és újjáépítés idején
 • 44/2012 a hivatásos katasztrófavédelmi szervek ár- és belvíz elleni felkészülési, védekezési, valamint a vízügyi szervekkel való közös feladatok végrehajtására
 • 70/2012 a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati azonosító jelvénnyel történő ellátásának rendjéről
 • 71/2012 az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek állományának igazolvánnyal történő ellátásának rendje
 • 87/2012 a hivatásos katasztrófavédelmi szervek elhelyezéséül szolgáló épületekbe történő be- és kilépés, a benntartózkodás és a biztonságos zárás rendjéről
 • 89/2012 a Gróf Széchenyi Ödön Országos Tűzoltósport Vándorkupa és a Katasztrófavédelmi Felkészítői Vándorserleg adományozásáról
 • 90/2012 a BM OKF egyes szervezeti elemei szakmai irányítási rendjének megváltozásáról
 • 99/2012 a légzésvédelmi eszközök karbantartási rendszerének kialakításáról és működtetéséről
 • 2/2013 a tűzvédelmi technikák felülvizsgálatának és javításának bejelentési eljárásáról
 • 12/2013 az Országos Légi Kutató-Mentő Tervben foglaltak végrehajtásával kapcsolatos feladatokról
 • 43/2013 a hivatásos katasztrófavédelmi szervek ügyeleti és készenléti szolgálatainak működési rendjéről szóló 11/2013. BM OKF főigazgatói intézkedés módosításáról
 • 65/2013 a határon átnyúló tűzoltási és műszaki mentési beavatkozások rendjéről
 • 82/2013 a csapat-emlékhelyek kialakításának szabályozásáról
 • 84/2013 a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának munkaidő-szervezésével, valamint a szolgálat összeállításával kapcsolatos program alkalmazásáról és kezeléséről
 • 3/2014 a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületek (önkéntes tűzoltóságok) tevékenységét támogató mentori rendszerről
 • 23/2014 a Tűzoltóságok országos műveletirányító tervéről, annak tartalmi és formai követelményeiről szóló szabályzat kiadásáról
 • 31/2014 a „Hősies helytállásért” elismerés adományozásáról
 • 50/2014 a megyei katasztrófavédelmi igazgató megyei közgyűlés előtti tájékoztatójának, valamint a katasztrófavédelmi kirendeltség-vezető és a hivatásos tűzoltóparancsnok települési önkormányzat képviselő-testülete előtt tartandó beszámolójának tartalmáról, elkészítésének és felterjesztésének eljárásrendjéről
 • 54/2014 a műszaki biztonsági tisztek feladatairól
 • 67/2014 a Katasztrófavédelmi Mobil Laborok (KML, KML-ADR) málházott egyéni védőeszközök és szakfelszerelései karbantartási rendszerének kialakításáról és működtetéséről
 • 77/2014 a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok és a műszaki mentőbázisok működési területéről, valamint az önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges műveleti körzetéről
 • 85/2014 a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kiképzési szabályzatának kiadásáról (a melléklet 71-96. és 116-148. pontját, valamint az 1., 3-7. és 10. függelékét a 60/2016 főigazgatói intézkedés hatálytalanította)
 • 4/2015 a hivatásos katasztrófavédelmi szervek rendszeres határidős jelentései rendjének szabályozására
 • 17/2015 a katasztrófavédelem központi, területi és helyi szerveit érintő iparbiztonsági, polgári védelmi és tűzmegelőzési hatósági és szakhatósági tevékenység (5/A, melléklet, 6/A melléklet 13. pontja és 10. melléklet 2. pontjának "Tűzeseti helyszínelés, tűzvizsgálat" szövegrészt hatálytalanította a 56/2016 főigazgatói intézkedés)
 • 19/2015 a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által rendszeresített szerződés minták kiadásáról
 • 40/2015 a BM OKF és szervei részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről
 • 41/2015 a Marathon Terra védelmi célú infokommunikációs rendszer és a Marathon Terra Jelentő Modul üzemeltetéséről, valamint a katasztrófavédelmi kommunikációs gyakorlatok rendjéről
 • 44/2015 a szándékos károkozás miatti beavatkozással, a szándékosan megtévesztő jelzés adásával és a téves automatikus tűzátjelzéssel kapcsolatosan keletkezett költségek megtérítéséről
 • 53/2015 a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság mint EDR VPN gazda szervezetnek az egységes digitális rádiótávközlő rendszer 52-es virtuális magánhálózat üzemeltetésének és használatának általános VPN szabályairól
 • 56/2015 a hivatásos katasztrófavédelmi szervek gépjármű szabályzatáról
 • 59/2015 a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat, a Katasztrófavédelmi Mobil Labor, valamint a Katasztrófavédelmi Sugárfelderítő Egység tevékenységének szabályozásáról
 • 7/2016 a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok és katasztrófavédelmi őrsök készenléti szerállományáról és szolgálatszervezésének szabályairól
 • 11/2016 a hivatásos katasztrófavédelmi szervek személyi állományára vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok alkalmazásának rendjéről
 • 16/2016 a hivatásos katasztrófavédelmi szervek műveletirányításának rendjéről és a riasztás szakmai szabályairól
 • 18/2016 a hivatásos katasztrófavédelmi szervek ügyeleti és készenléti szolgálatainak működési rendjéről
 • 33/2016 a hivatásos katasztrófavédelmi szervek ellenőrzési és felügyeleti tevékenységének szabályairól
 • 35/2016 a hivatásos katasztrófavédelmi szervek Öltözködési Szabályzatának kiadásáról
 • 38/2016 a katasztrófavédelem központi, területi és helyi szerveit érintő hatósági és szakhatósági tevékenység végzéséről szóló 17/2015 sz. BM OKF főigazgatói intézkedés módosításáról
 • 42/2016 a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok működési területéről, valamint az önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges műveleti körzetéről
 • 48/2016 az "Év tisztje", az "Év zászlósa" vagy az "Év tiszthelyettese", az "Év Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága", az "Év Katasztrófavédelmi Őrse" az "Év
 • 55/2016 a hivatásos tűzoltóságok készenléti gépjárművein málházott, laktanyáiban készenlétben tartott szakfelszereléseiről és az egyénileg kiadott védőeszközökről
 • 56/2016 a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó egyes eljárási kérdések szabályozásáról
 • 57/2016 a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett, valamint a készenléti jellegű beosztásokban, váltásos szolgálati időrendszerben foglalkoztatottak szolgálatteljesítési időkeretének meghatározásáról
 • 59/2016 a komplex veszélyhelyzeti prognózis és beválás-vizsgálat készítésének rendjéről
 • 60/2016 a készenléti jellegű szolgálatot ellátó tűzoltó állomány napi továbbképzésének, valamint a tűzoltósági szakterület által tartandó gyakorlatok rendszerének szabályairól
 • 61/2016 a katasztrófavédelmi műveletek elemzésének rendjéről

BM OKF utasítások:

 • 18/2012 a tűzoltó alaptanfolyam oktatásszervezési és tűzoltósági szakterületi feladatairól
 • 2/2013 a létesítményi tűzoltóság szakmai irányításának és ellenőrzésének rendjéről (Hivatalos Értesítőben nem jelent meg)
 • 2/2013. (V. 17.) az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, tűzoltó szakmai irányításának és felügyeletének katasztrófavédelmi feladatairól
 • 1/2014. (I. 17.) a tűzoltó védősisakok jelöléséről
 • 2/2014. (I. 17.) az önkéntes tűzoltó egyesület önálló beavatkozásának feltételeiről és a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület (önkéntes tűzoltóság) tevékenységéről
 • 6/2014. (III. 7.) a katasztrófavédelmi szervek és a tűzoltóságok tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének adatszolgáltatási rendjéről
 • 8/2014. (III. 21.) az önkormányzati tűzoltó parancsnokságok szakmai irányításáról és felügyeleti ellenőrzésének rendjéről
 • 3/2015 (VI.8.) a tűzoltóságok Szerelési Szabályzatáról
 • 4/2015. (VI. 25.) az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az önkéntes mentőszervezetek költségvetési támogatásának szabályozásáról
 • 5/2015. (VI. 25.) a Belügyminisztérium fejezethez tartozó, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot szakmailag érintő fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról
 • 8/2015. (XII. 30.) a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél alkalmazható szolgálati időrendszerekről és munkarendről
 • 6/2016 (VI. 24.) a Tűzoltás-taktikai Szabályzat és a Műszaki Mentési Szabályzat kiadásáról

Országos Tűzoltósági Főfelügyelői szakmai tájékoztatók:

 • 1/2012 a tűzoltó védősisakok kötelező használatáról
 • 2/2012 a tűzvédelmi hatósági, szakhatósági feladatok egységes végrehajtására
 • 3/2012 a tűzvédelmi szakvizsgáztatással összefüggő bejelentésköteles tevékenységek kezeléséről
 • 5/2012 az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakkal kapcsolatos feladatok egységes végrehajtására
 • 6/2012 a lakóépületek közlekedőinek használatával kapcsolatos hatósági feladatok egységes végrehajtására
 • 1/2013 az önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok költséghatékonyabb működéséről
 • 1/2014 a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületek mentorainak szakmai tapasztalatáról
 • 2/2014 a tűzoltó védősisakok használatáról