BM - Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Belső szabályozók

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató által kiadott, tűzoltósági szakterületre vonatkozó, hatályos belső szabályozók:

Főigazgatói intézkedések:

 • 86/2000 a megkülönböztető jelzések használatáról
 • 87/2000 a tűzoltó létrák, mászóövek, ereszkedő hevederek és tűzoltókötelek időszakos felülvizsgálatáról
 • 109/2000 a beavatkozáshoz szükséges erő-eszköz és oltóanyag számítás módjáról
 • 22/2002 a tűzvédelmi technika felülvizsgálatáról és javításának engedélyezési eljárásáról és a tűzoltóságok tűzvédelmi technikával kapcsolatos adatszolgáltatási tevékenységéről
 • 26/2004 A rendkívüli téli időjárási viszonyok során jelentkező katasztrófavédelmi feladatok ellátására
 • 57/2011 a hivatásos katasztrófavédelmi szervek készenlétbe helyezéséről, a minősített időszaki működésük szabályairól és a személyi állományuk értesítéséről
 • 62/2011 a Marathon Terra rendszeren végrehajtandó katasztrófavédelmi kommunikációs gyakorlatok rendjéről
 • 66/2011 a szolgálati járművek használatáról és üzemeltetéséről
 • 67/2011 a tűzesetek, műszaki mentések, és katasztrófavédelmi beavatkozások tanulmányozásáról, tapasztalatainak értékeléséről           
 • 83/2011 az 57/2011.sz., a hivatásos katasztrófavédelmi szervek készenlétbe helyezéséről, a minősített időszaki működésük szabályairól és a személyi állományuk értesítéséről szóló intézkedés módosításáról
 • 84/2011 a személyi állomány egyéni védőeszközzel történő ellátásáról
 • 85/2011 a rendszeresítésre kötelezett termékek rendszeresítési eljárásáról
 • 100/2011 a tűzoltóságok hosszantartó igénybevétele esetén alkalmazandó szabályokról
 • 104/2011 a hivatásos katasztrófavédelmi szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állománya részére az Öltözködési Szabályzatának kiadásáról
 • 106/2011 a hivatásos katasztrófavédelmi szervek egységes megjelenésének szabályozásáról
 • 111/2011 a munkatervezés és az éves tevékenység értékelés rendjének szabályozásáról
 • 112/2011 a tűzoltóságok országos műveletirányító tervéről szóló szabályzat kiadásáról
 • 115/2011 a tűzoltási műszaki mentési tervre kötelezett létesítmények területek köréről, valamint a Tűzoltási Műszaki Mentési terv tartalmi és formai követelményeiről
 • 118/2011 a Katasztrófavédelmi Műveleti Szabályzat kiadásáról
 • 124/2011 A BM OKF Műszaki Mentési Műveleti Szakutasításáról
 • 132/2011 a Marathon Terra infokommunikációs rendszer felhasználói körének bővítésére, a képzések előkészítésére és az azokon való részvételre
 • 134/2011 a katasztrófavédelmi szervek és a tűzoltóságok tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének adatszolgáltatási rendjéről    
 • 12/2012 a Katasztrófavédelmi Versenysport Szabályzatának kiadásáról
 • 13/2012 az önkormányzati tűzoltó parancsnokságok szakmai irányításáról és felügyeleti ellenőrzésének rendjéről
 • 26/2012 a BM Országos Kataszrófavédelmi Főigazgatóság által rendszersített szerződés minták kiadásáról
 • 29/2012 a hivatásos tűzoltó parancsnokságok tűzoltó járművein, laktanyájában készenlétben tartott szakfelszerelések és egyéni védőeszközök állományáról
 • 30/2012 a hivatásos katasztrófavédelmi szervek rendszeres határidős jelentései rendjének szabályozására
 • 31/2012 a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat, valamint a Katasztrófavédelmi Mobil Labor tevékenységének szabályozásáról
 • 32/2012 a hivatásos katasztrófavédelmi szervek Alaki Szabályzatának kiadásáról
 • 33/2012 a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Kiképzési Szabályzatának kiadásáról
 • 35/2012 a hivatásos katasztrófavédelmi szervek működési rendjének szabályozására katasztrófaveszély, veszélyhelyzet, helyreállítás és újjáépítés idején
 • 37/2012 a katasztrófavédelem hivatásos szervei Ellenőrzési és Felügyeleti Szabályzatának kiadásáról
 • 38/2012 a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél alkalmazható szolgálati időrendszerekről (hat.: egyes szabályai 2012.07.01-től)
 • 41/2012 a hivatásos tűzoltó parancsnokságok készenléti szerállományáról és szolgálatszervezésének szabályairól
 • 42/2012 a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzoltó-taktikai Szakutasításáról
 • 44/2012 a hivatásos katasztrófavédelmi szervek ár- és belvíz elleni felkészülési, védekezési, valamint a vízügyi szervekkel való közös feladatok végrehajtására
 • 46/2012 a hivatásos katasztrófavédelmi szervek műveletirányító ügyeleti szolgálatainak tevékenységi rendjének kiadásáról
 • 49/2012 az Országos Légi Kutató-Mentő Tervben foglaltak végrehajtásával kapcsolatos feladatokról
 • 53/2012 a tűzoltói beavatkozásokkal kapcsolatos adatgyűjtés és értékelés szabályozásáról
 • 58/2012 a hivatásos katasztrófavédelmi szervek ügyeleti és készenléti szolgálatainak működési rendjéről
 • 70/2012 a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati azonosító jelvénnyel történő ellátásának rendjéről
 • 71/2012 az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek állományának igazolvánnyal történő ellátásának rendjéről
 • 72/2012 a beavatkozáshoz szükséges erő-eszköz és oltóanyag számítás módjáról szóló 109/2000. számú főigazgatói intézkedés módosításáról
 • 74/2012 a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett, valamint a készenléti jellegű beosztásokban, váltásos szolgálati rendben foglalkoztatottak szolgálatteljesítési időkeretének meghatározásáról
 • 77/2012 "Az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az önkéntes mentőszervezetek pályázati támogatásának szabályozásáról
 • 78/2012 a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó egyes eljárási kérdések szabályozásáról
 • 89/2012 A Gróf Széchenyi Ödön Országos Tűzoltósport Vándorkupa és a Katasztrófavédelmi Felkészítői Vándorserleg adományozásáról
 • 90/2012 a BM OKF egyes szervezeti elemei szakmai irányítási rendjének megváltozásáról
 • 94/2012 a hivatásos tűzoltó parancsnokságok és a műszaki mentőbázisok működési területéről, valamint az önkormányzati tűzoltó parancsnokságok elsődleges műveleti körzetéről
 • 96/2012 a hivatásos katasztrofavédelmi szervek műveletirányító ügyeleti szolgálatainak tevékenységi rendjének kiadásáról szóló 46/2012. BM OKF főigazgatói intézkedés módosításáról
 • 99/2012 a légzésvédelmi eszközök karbantartási rendszerének kialakításáról és működtetéséről
 • 102/2012         a tűzoltóságok Szerelési Szabályzatáról

Főigazgatói utasítások:

 • 1/2011 az egységes digitális rádió-távközlő rendszerhez tartozó eszközök használatbavételének, valamint az 52-es virtuális magánhálózati üzemeltetésének és használatának szabályairól
 • 1/2012 az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, tűzoltó szakmai irányításának és felügyeletének katasztrófavédelmi feladatairól
 • 2/2012 a létesítményi tűzoltó parancsnokságok szakmai irányításának és ellenőrzésének rendjéről
 • 1/2012 VPN gazdai: Az egységes digitális rádió-távközlő rendszer 52-es virtuális magánhálózat üzemeltetésének és használatának szabályairól

Szakmai állásfoglalások

 • 1/2012 a tűzoltó védősisakok kötelező használatáról
 • 2/2012 a tűzvédelmi hatósági, szakhatósági feladatok egységes végrehajtására
 • 3/2012 a tűzvédelmi szakvizsgáztatással összefüggő bejelentésköteles tevékenységek kezeléséről
 • 4/2012 a meglévő csarnoképületekben az OTSZ-től eltérő tárolási móddal kapcsolatos hatósági feladatok egységes végrehajtására
 • 5/2012 az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakkal kapcsolatos feladatok egységes végrehajtására
 • 6/2012 a lakóépületek közlekedőinek használatával kapcsolatos hatósági feladatok egységes végrehajtására
 • 7/2012 a hulladék- és a szelektívhulladék gyűjtő edényekben keletkezett tűzesetek vizsgálatával kapcsolatban