Tartalomjegyzék

Ötvenhét pályaművet mutattak be a hallgatók

2019. december 06.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi kara idén is megrendezte a kari Tudományos Diákköri Konferenciát, amelynek kilenc tagozatában összesen ötvenhét pályaművet mutattak be a tudományos élet iránt érdeklődő hallgatók, köztük a Katasztrófavédelmi Intézet hallgatói is.

A tudományos munkát készítő hallgatók december negyedikén mutatták be benyújtott pályázatuk kutatási eredményeit tagozatuk bírálóbizottsága előtt. A Katasztrófavédelmi Intézet hallgatói az iparbiztonsági, a katasztrófavédelmi műveleti, valamint a tűzvédelmi és mentésirányítási tagozatban, összesen tizennyolc pályamunkában vizsgálódtak, a szakterületüknek megfelelő tudományos aspektusokból. Az egész napos program alatt a hallgatók szóban ismertették írásbeli pályaműveiket, számot adva ezzel a tananyagon felüli szakmai és tudományos ismereteikről, illetve előadói képességeikről.

A megmérettetést követő ünnepélyes eredményhirdetést a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karának kollégiumában tartották december 6-án. A legsikeresebben teljesítők számára Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, a kar dékánja adta át a dobogós helyezésekért járó okleveleket.

Az iparbiztonsági tagozatban Német Alexandra bizonyult a legjobbnak. A második helyen Bogárdi Barbara végzett, míg a harmadik legjobbnak Kósa Krisztina Bernadett bizonyult. A katasztrófavédelmi műveleti tagozatban András István bizonyult a legjobbnak, a második helyezést pedig Neuberger Gábor nyerte el. A tűzvédelmi és mentésirányítási tagozatban első helyezést ért el Csapi Tamás, a második helyezett Haraszti Tibor lett, harmadik helyen pedig Bánhegyi Roland tűzoltó zászlós végzett.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos rektorhelyettese, Prof. Dr. Padányi József mk. vezérőrnagy által felajánlott különdíjakat Dr. Pallo József bv. ezredes, a rendészettudományi kar tudományos dékánhelyettese adta át. A Katasztrófavédelmi Intézet vezetője, Dr. habil. Vass Gyula tűzoltó ezredes által felajánlott különdíjakat mind a kilenc tagozatban egy-egy kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgató vehette át az intézetvezetőtől.

A katasztrófavédelem szakos hallgatók kiemelkedő pályamunkájuk elismeréseként a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, Dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy által felajánlott különdíjait vehették át Ördög István tűzoltó alezredestől, az oktatásigazgatási és kiképzési főosztály vezetőjétől.

A Magyar Posta Zrt. által felajánlott különdíjat is kiosztották, amelyet Dr. Janik Zoltán ny. pv. alezredes, biztonságszervezési osztályvezető, a Magyar Posta Zrt. katasztrófavédelmi felügyelőjétől vehette át Német Alexandra hallgató az Iparbiztonsági tagozatban nyújtott kiemelkedő teljesítményéért.

A pályamunkát benyújtó hallgatók részt vehetnek majd a 2021. áprilisában megrendezendő Országos Tudományos Diákköri Konferencián is.