Tartalomjegyzék

Értékeltek és célokat is megfogalmaztak a tanácsadó testületek vezetői

2020. február 06.

A katasztrófavédelem főigazgatója és a szervezet vezetése az éves tervekről és a kiemelt, stratégiai feladatokról értekezett a testületi vezetőkkel, a főigazgató az idei év legfontosabb céljait is megfogalmazta számukra. Cél, hogy a testületek összehangoltan működjenek, javaslataikkal, elemzéseikkel és észrevételeikkel támogassák a katasztrófavédelmet legfőbb célkitűzésében, a biztonság megteremtésében és megőrzésében. A február 6-án megtartott értékelő tanácskozáson az elmúlt év eredményei mellett az idei terveiket is felvázolták a grémiumok vezetői.

Pesztenlehrer Lajos nyá. tű. ezredes, a Tűzvédelmi Tanácsadó Testület elnöke annak a véleményének adott hangot, hogy a tagok nemcsak külső szemlélői, hanem aktív közreműködői is a katasztrófavédelem munkájának, ennek szellemében folytatják tevékenységüket.

Dr. habil. Endrődi István tű. ezredes, a Polgári Védelmi Tanácsadó Testület elnöke sok más mellett kiemelte, hogy a vizek kártételeivel kapcsolatos kockázatok elemzése az ez évi munka során is napirendre kerül. A Műszaki Tanácsadó Testület elnöke, dr. Jároscsák Miklós nyá. ezredes ehhez a témához kapcsolódva kifejtette, hogy vizsgálataik alapján a katasztrófavédelem eszközkészlete, felszerelései és felkészültsége garancia a biztonságra.

Dr. Papp Antal tű. ezredes, a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács elnöke a magas színvonalú, széles körben publikált és elismert tudományos munkáról, a hallgatói ambíciókról beszélt, kiemelve, hogy tavaly százharminchét tudományos diákköri dolgozat született, és harminchét doktorandusz hallgatót tart számon a katasztrófavédelmi területén a Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

A Humántanácsadó Testület beszámolójának gerincét a katasztrófavédelem személyi állományának hétköznapi működése alkotta. Vietórisz Ágnes tű. ezredes, humánszolgálat-vezető, a testület ügyvezetője a képzések lehetséges fejlesztési irányairól is beszélt.

Kovács Miklós Bonifác tű. alezredes, iparbiztonsági főfelügyelő az Iparbiztonsági Tanácsadó Testület képviseletében egyebek között a veszélyesáru-szállítást érintő új eljárásokról, és az ehhez kapcsolódó testületi munkáról értekezett.

A tanácsadó testületek foglalkoztak a szervezett hazai tűzoltás megteremtésének százötven éves évfordulójával, egyéb jeles évfordulókkal és ünnepekkel, mindemellett legfontosabb tevékenységük továbbra is az, hogy tudományos, szakmai hátteret biztosítsanak ahhoz a munkához, amelyet a hivatásos szervezet végez.

Az ülés végén Góra Zoltán főigazgató megköszönte a testületek tevékenységét, hangsúlyozva, hogy továbbra is számít a tudományos igényű és megalapozott munkára.

Fotó: Szőke Péter BM OKF