Tartalomjegyzék

Elhunyt Kittrich Kálmán

2020. március 17.

2020. február 13-án, nyolcvan éves korában elhunyt Kittrich Kálmán a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jogelőd szervezete, a BM Tűzoltóság Országos Parancsnokság Műszaki Engedélyezési és Felügyeleti Főosztályának volt vezetője.

Kittrich Kálmán 1940. április 15-én született Budapesten. Hivatásos tűzoltó pályafutását 1958. november 10-én beosztott tűzoltóként kezdte a BM Tűzoltóság Országos Parancsnokság XIII. kerületi Tűzrendészeti Alosztályán, majd 1959-től a műszaki osztályon dolgozott. 1958-ban okleveles gépésztechnikus végzettséget szerzett, 1960-ban elvégezte a Tűzoltótiszti Iskolát, majd 1970-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen okleveles gépészmérnökként végzett. 1973-ban a BM TOP Tűzrendészeti Osztály alosztályvezetői beosztásába, 1984-től a Tűzvédelmi Kutató Intézet osztályvezető-helyettesi munkakörébe nevezték ki, és tűzoltó alezredessé léptették elő. 1987-ben a Belügyminisztérium Műszaki Főosztályára került, immár rendőr alezredesként. 1991. november 30-án, több mint harminc éves hivatásos pályafutását követően szolgálati nyugállományba vonult. 1992-től köztisztviselőként a BM Műszaki Főosztály főmunkatársa, majd főtanácsosa volt. 1997-ben áthelyezték osztályvezetőnek a BM TOP Műszaki Engedélyezési és Felügyeleti Főosztályára, majd ugyanitt főosztályvezető lett. 2000. szeptember 30-án, több mint négy évtizedes pályafutását követően vonult véglegesen nyugállományba.

Kittrich Kálmánt végakaratának megfelelően szűk családi körben helyezték örök nyugalomra 2020. március 2-án.

Emlékét kegyelettel megőrizzük!