Tartalomjegyzék

Oklevélátadó ünnepségek a Katasztrófavédelmi Intézetben

2020. június 26.

A koronavírus-járvány miatt a korábbi hagyományoktól eltérően, a hozzátartozók részvétele nélkül, időben is elnyújtott keretek között rendezték meg az idei oklevélátadókat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.

Június 25-26-án a Rendészettudományi Kar Katasztrófavédelmi Intézetében összesen 122 fő vehette át oklevelét. Az első napon 11, alapszakos nappali munkarendben tanult tisztjelölt, a második napon 74, alapszakos levelező munkarendben és 37, mesterképzésben tanult hallgató kapta meg a hivatalos közokiratnak számító oklevelet. 

Az oktatási épület aulájában tartott június 24-i eseményen 11, iparbiztonsági szakirányos tűzoltótiszt-jelölt hallgató kapta meg oklevelét. Az ünnepségen részt vett a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság humánszolgálat-vezetője, Vietórisz Ágnes tűzoltó ezredes. Beszédében elsőként a katasztrófavédelem főigazgatójának nevében gratulált a hallgatóknak, hogy záróvizsgáikat a veszélyhelyzet ideje alatt, a rendkívüli körülmények ellenére is sikeresen teljesítették. Az ezredes úgy fogalmazott, a katasztrófavédelem alapszakon folyamatosan reagálnak a mindennapok kihívásaira, az új szakmai feladatokat beépítik az oktatásba, így lefedik a szervezet szakmai felkészítési igényeit. Hozzátette, a hallgatók gyakorlatorientált képzésen vesznek részt, amely során számos kompetenciával gazdagodnak. 

A szolgálatvezetőt követően dr. habil. Vass Gyula tűzoltó ezredes, az intézet vezetője szólt a tisztjelöltekhez, kiemelve, hogy kihívásokkal teli tanévet zárt az egyetem, azon belül a Katasztrófavédelmi Intézet, hiszen a világméretűvé vált vírus elterjedése kapcsán rendkívüli intézkedéseket kellett kialakítani és bevezetni mind az oktatói, mind a hallgatói állomány részére. Külön gratulált a két, kiváló eredményt elérő hallgatónak, Bogárdi Barbarának és Németh Alexandrának. 

Dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetének hallgatói közül a tanulásban, a tudományos munka területén és a közösségi, valamint a sporttevékenységben végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Rőzsetőr Hallgatói Vándordíjat adományozott Bogárdi Barbara tűzoltó tisztjelöltnek.

Az NKE és Védelmi Információs Központ Közhasznú Alapítvány együttműködési megállapodása alapján eredményes parancsnoki tevékenysége és tanulmányi eredménye elismeréséül az alapítvány elnöke Védelmi Információs Központ díszserleget adományozott Kapui Bálint hallgatónak, a KVI iparbiztonsági szakirányon végzett hallgatójának. 

Az elismerések átadását követően a végzős hallgatók átvehették oklevelüket, a tiszti kinevezési okmányt és a tűzoltótiszti váll-lapot.