Tartalomjegyzék

Virtuális térben a kirendeltségvezetők

2020. szeptember 16.

Szeptember tizenhatodikán tartotta meg második féléves ülését a Kirendeltségvezetők Fóruma. A járványveszélyre tekintettel a találkozó virtuálisan zajlott: a megyei kollégák állomáshelyükről, videókapcsolaton keresztül hallgatták végig a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetőinek tájékoztatását.

A találkozó résztvevőit dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, országos katasztrófavédelmi főigazgató köszöntötte, majd dr. Bérczi László tűzoltó dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő a szakterület aktualitásairól beszélt. Szót ejtett a tűzvédelmi műszaki irányelvek felülvizsgálatáról, a főigazgatóság honlapján elérhető online tesztekről, a gyerekeknek kiírt alkotói pályázatról, a gyakorlattervező programon végrehajtott változtatásokról, illetve a készenléti jellegű szolgálatot ellátó tűzoltók e-learning alapú képzéséről, annak idei első féléves tapasztalatairól. Ez utóbbi kapcsán elmondta, a témakörök közé bekerültek a mezőgazdasági területen keletkezett tüzek, a faipari üzemekben, malmokban keletkezett tüzek, valamint azok a tevékenységek, amelyekkel már a tűzoltás során segíteni lehet a későbbi tűzvizsgálatot. Az e-learninget követő tesztekről a tábornok elmondta, 2020 első félévében minden olyan kolléga, akinek tesztet kellett kitöltenie, sikerrel vette az akadályt.

A fórum második napirendjeként a kirendeltségvezetők előadást hallgattak meg a lakosság SMS-alapú riasztásának és veszélyhelyzeti tájékoztatásának rendjéről. Dr. Tóth Ferenc tűzoltó dandártábornok, országos polgári védelmi főfelügyelő, a téma gazdája bemutatta azokat a tájékoztatási csatornákat, amelyek szükség esetén a rendvédelmi szervek rendelkezésére állnak, majd részletesen ismertette, milyen utat bejárva, milyen formában indulhatnak el a rövid üzenetek a mobilszolgáltatókon keresztül az állampolgárokhoz. 

Érces Ferenc tűzoltó ezredes, a BM OKF megelőzési és engedélyezési szolgálatának vezetője a felsőoktatási intézmények és a sportlétesítmények tűzvédelmi, biztonságtechnikai ellenőrzéseinek tapasztalatait tárta a hallgatóság elé. Emlékeztetett arra, hogy a szakterület 2017 óta tematikusan vizsgálja a többi között a különböző szintű oktatási intézeteket, az idén a felsőoktatást vették górcső alá, jövőre pedig a kollégiumok kerülnek sorra. Hozzátette, az idei munkába beleszólt a pandémia, de a február-márciusi időszakban, illetve augusztusban összesen így is csaknem háromszáz ellenőrzést hajtottak végre a szakemberek. Ezek során jellemzően villamos berendezések, villámvédelmi berendezések felülvizsgálatának, illetve az ilyen felülvizsgálatok során feltárt hiányosságok javításának hiányával találkoztak, gyakran hiányos, elavult volt a tűzvédelmi szabályzat, a tűzriadóterv, egyes helyiségeket rendeltetésüktől eltérő célra használták, máshol szabálytalanul tároltak dolgokat, de az is előfordult, hogy kitámasztották a tűzgátlóajtót, vagy megtévesztőek voltak a menekülési jelek. Az ezredes beszélt arról is, hogy a felsőoktatási intézményekben keletkező tüzek döntő része elektromos hiba miatt következik be. A sportlétesítmények ellenőrzésekor tapasztaltakról Érces Ferenc elmondta, ott is gyakori, hogy a villamos berendezések időszakos tűzvédelmi és a villámvédelmi rendszer felülvizsgálatát igazoló dokumentumok nem állnak rendelkezésre, a hiányosságok javítása nem történik meg, nincsenek meg a kiürítés feltételei, megsértik a tárolásra vonatkozó szabályokat. Összességében az üzemeltetők egy része nincs is tisztában azzal, milyen tűzvédelmi kötelezettségek terhelik, de készségesen együttműködnek a hatóságokkal.

A fórum következő napirendi pontjaként a BM OKF hivatalvezetője, Gulyásné dr. Gyurka Tímea tűzoltó ezredes a koronavírus-járvány kezelése kapcsán idehaza jelentkező, illetve nemzetközi viszonylatokból adódó feladatokat vette számba. Előadásához szorosan kapcsolódott a főigazgatóság humánszolgálat-vezetőjének tájékoztatója, amelyben Vietórisz Ágnes tűzoltó ezredes azt tekintette át, hogy a világjárvány miatt melyek az állomány külföldre utazásának aktuális szabályai.

A Kirendeltségvezetők Fórumának utolsó előadását szintén a humánszolgálat-vezető tartotta. Vietórisz Ágnes a balatonföldvári NARO Campingben szervezett katasztrófavédelmi ifjúsági táborról beszélt. Elhangzott, az idén hatszor hatnapos turnusokban száznyolcvankilenc gyermek és harminckilenc kísérő pihenhetett a Balaton déli partján, szigorúan a járvány miatt bevezetett biztonsági előírások betartásával. Az ezredes a jövő évi tervekről elmondta, 2021-ben is hatszor hatnapos turnusokat terveznek, a tábor működtetésébe bevonják a Nemzeti Közszolgálati Egyetem katasztrófavédelem szakos hallgatóit is. 

 

Fotó: Szőke Péter BM OKF