Közös vízvédelmi szakmai nap

2021. szeptember 15.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezetének vízvédelmi és iparbiztonsági szakterülete és az Országos Vízügyi Főigazgatóság szervezésében vízminőség-védelmi kárelhárítási online gyakorlatot tartottak szeptember 15-én. A rendezvényen a tizenkét, hatáskörrel rendelkező vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörrel rendelkező igazgatóság szakemberei, valamint a vízügyi igazgatási kollégák vettek részt.

A gyakorlat a vízminőségi káresemények kivizsgálásával kapcsolatos módszertan és egységes eljárásrend fejlesztését, valamint a vízvédelmi hatósági és vízügyi igazgatási szervek együttműködését erősítő tapasztalatcserét szolgálta. A résztvevők a nap folyamán egy konkrét káreseményt is feldolgoztak. 

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság nevében dr. Mógor Judit tű. dandártábornok, hatósági főigazgató-helyettes köszöntette a gyakorlat résztvevőit, emlékeztetve arra, hogy az integrált katasztrófavédelem immár hét éve látja el a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokat. Ezt a munkát erősíti és teszi hatékonyabbá az iparbiztonsági szakterület, amelynek képviselői ugyancsak részt vettek a rendezvényen. A tábornok hangsúlyozta, hogy a vízügyi igazgatási szervekkel is szoros az együttműködés, a közös munkának hagyományai vannak, ugyanakkor időről időre át kell tekinteni és össze kell hangolni az eljárásrendeket és módszertant. Ez a nagyobb léptékű és a regionális káresemények miatt is indokolt, ezek ugyanis a társszervek aktív és professzionális együttműködésével számolhatók fel. A hatósági főigazgató-helyettes megköszönte az Országos Vízügyi Főigazgatóság támogatását és az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közreműködését. 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság nevében Láng István főigazgató köszöntötte a résztvevőket. Kiemelte, hogy rendkívül fontosak az országosan egységes eljárásrend megfelelő alkalmazását szolgáló közös gyakorlatok. Felhívta a figyelmet arra, hogy míg húsz évvel ezelőtt főként szénhidrogén-származékokkal kapcsolatos szennyezésekkel kellett szembenézni, jelenleg a szennyvíztelepek nem megfelelő működéséből, valamint az állattartásból származó környezetterhelések, továbbá az országhatáron kívülről érkező szennyezések jelentenek nagy kihívást. Az ilyen helyzetek egységes, operatív védekezést és hatósági fellépést igényelnek. 

Az online térben zajló gyakorlat dr. Csapó Zoltán, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatósági szolgálatvezető-helyettesének prezentációjával folytatódott. Az előadás egy valós vízszennyezésen keresztül modellezte a kivizsgálással, felderítéssel és az esemény minősítésével kapcsolatos eljárásrendet. Kiemelte a társszervekkel való együttműködés főbb pontjait, továbbá ismertette a kapcsolódó hatósági eljárással, az alkalmazott szankciókkal és költségátterheléssel kapcsolatos feladatokat.

Csont Csaba, az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgatóhelyettese a konkrét esettel összefüggésben a vízügyi igazgatás szempontjából ismertette az operatív vízminőségi kárelhárítási feladatokat, hangsúlyosan kitérve a készültségi fokozat-elrendelések és az azonnali kárelhárítási intézkedések módszertanára.

Mindkét előadó kiemelte az információáramlás, továbbá a helyismeret fontosságát, amelyek a beavatkozással és a további károk megelőzésével összefüggő hatékony döntés-előkészítést segítik.

A szakmai gyakorlat a tapasztalatok megosztásával, konzultációval zárult. Ahogy a két szervezet vezetőjének bevezetőjében is elhangzott, a mostani gyakorlatot országos és regionális közös gyakorlatok követik majd.

Fotó: BM OKF