Ülésezett a búvármentési munkacsoport

2021. november 25.

A munkacsoport 2019-ben, a katasztrófavédelem kezdeményezésére alakult meg. Hivatásos és önkéntes szakemberekből áll, működését kényszerű szünet után ez év november 25-én folytatta. A főigazgatóságon megtartott egyeztetés résztvevői arról tanácskoztak, hogy miként ültethetőek át az úgynevezett ERDI (Emergency Response Diving International) nemzetközi minősítő rendszer irányelvei a hazai gyakorlatba, illetve szükséges-e, és ha igen, milyen körben tervezhető a nemzetközi minősítés megszerzése.

A fórumon dr. Jackovics Péter tűzoltó ezredes, a BM OKF veszélyhelyzet-kezelési főosztályvezetője és Ossó János tűzoltó ezredes, a bajai katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője elmondta, az Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség meg kívánja újítani a Nemzeti Minősítési Rendszer alapkövetelményeiről szóló BM OKF utasítás búvártevékenységre vonatkozó szervezeti és műveleti irányelvét. Ezzel együtt vizsgálja az ERDI nemzetközi irányelv átvételének lehetőségét, az ahhoz való csatlakozás módját. Az ERDI belépési követelményeinek teljesítése komoly felkészültségi szintet igényel, a fórumon résztvevő szakemberek éppen azért arra hívták fel a figyelmet, hogy az önkéntesek elszántsága mellett ehhez szakmai, anyagi és elvi támogatás is szükséges. Mindazonáltal a nemzetközi minősítés nem feltétele annak, hogy a kiváló hazai búvárok részt vegyenek a mentési tevékenységekben.

A Havária Katasztrófaelhárító Közhasznú Egyesület, a Neptun Búvárklub, a Frogman Kft, a Dél-Budai Önkéntes Mentőcsoport Újbuda BHG Búvár Vízimentő-technikai és Szabadidő Sportegyesület, a Búvár Kft – Búvár SE, a Pest Megyei Kutató-mentő Szolgálat, a Felső-Tiszavidéki Búvár- és Mentő Egyesület, valamint a Zala mentőcsoport képviselői mellett az érintett katasztrófavédelmi igazgatóságok kirendeltségvezetői közül többen is megerősítették, fontos rögzíteni, hogy mit vállalhat egy önkéntes szervezet tagja, illetve milyen lépések vezetnek ahhoz, hogy a búvármentési feladatokat hivatásos egységek végezzék.

A munkacsoport novemberi ülésén a felek abban állapodtak meg, hogy a különböző képzettségi és felkészültségi szinten lévő szervezetek számára a továbbiakban rövid-, közép- és hosszútávú fejlesztési programot dolgoznak ki. 

Fotó: Szőke Péter BM OKF