Vízminőség-védelmi kárelhárításról az online térben

2022. június 14.

A tavaly kialakított módszertant követve idén ismét közös vízvédelmi szakmai napot tartott a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A június 14-én megtartott rendezvényen a tizenkét, hatáskörrel rendelkező vízügyi és vízvédelmi hatóság munkatársai, valamint a vízügyi igazgatási szakemberek vettek részt.

A szakmai nap célja a vízminőségi káresemények kivizsgálásával kapcsolatos módszertan és egységes eljárásrend fejlesztése, továbbá a vízvédelmi hatósági és vízügyi igazgatási szervek együttműködését erősítő tapasztalatcsere volt. Annak részeként egy konkrét káreseményt dolgozott fel a hallgatóság az online térben.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság nevében dr. Ördög Tamás tű. ezredes, megelőzési és engedélyezési szolgálatvezető köszöntette a gyakorlat résztvevőit, kiemelve, hogy a megelőzés mellett elengedhetetlen a hatékony és gyors fellépés a vízminőségi káresemények bekövetkezésekor ahhoz, hogy ezek során a lehető legkevésbé károsodjon a természeti környezet. Az elmúlt években ennek érdekében a katasztrófavédelem mindent megtett annak érdekében, hogy erősítse, hatékonyabbá tegye vizeink védelmét. Az országos, majd az ezt követő területi gyakorlatok célja, hogy a kárelhárításban résztvevők munkáját eredményesebbé tegye azáltal, hogy a saját feladatai mellett minden érintett megismeri a társzervek egyes részcselekményeit és a teljes eljárásrendet. Mindehhez elengedhetetlen az a gördülékeny szakmai együttműködés, amely a vízvédelmi hatóságok és a vízügyi igazgatási szervek között hagyományosan megvan. Zárásként a szolgálatvezető megköszönte az Országos Vízügyi Főigazgatóság támogatását, valamint a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közreműködését. 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság nevében dr. Hegedűs Hajnalka vízminőség-védelmi referens köszöntötte a résztvevőket. Kiemelte, hogy a közös gyakorlatok mennyire fontosak az országosan egységes eljárásrend megfelelő alkalmazásához. Ezután ismertette a hallgatósággal a vízminőségi káreseményekkel kapcsolatos főbb 2021-es és 2022-es statisztikai adatokat. Elmondta, jelenleg a szennyvíztelepek nem megfelelő működéséből származó környezetterhelések jelentenek nagy kihívást. Mint mondta, ezek az esetek egységes operatív védekezést és hatósági fellépést igényelnek, amely a feladatok precíz, hatékony és pontos végrehajtásával valósítható meg, éppen ennek a modellezésére szolgál a gyakorlat részeként ismertetett komplex eseménysorozat. 

Az online térben megtartott gyakorlat dr. Borbély Gábornak, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatósági szolgálatvezető-helyettesének a prezentációjával folytatódott. Az előadás során egy komplex vízminőségi eseményláncolaton keresztül modellezte a káresemények bekövetkezése esetén alkalmazandó eljárásrendet a kivizsgálástól a felderítésen át egészen a minősítésig, kiemelve az egyes társszervekkel kapcsolatos együttműködés főbb pontjait. Előadásában ismertette a kapcsolódó hatósági eljárással, az alkalmazott szankciókkal és költségátterheléssel kapcsolatos feladatokat is.

Németh Péter, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vízminőség-védelmi referense a vízügyi igazgatás oldaláról, egy konkrét esettel összefüggésben ismertette az operatív vízminőségi kárelhárítási feladatokat, így különösen a készültségi fokozat elrendelésének, az azonnali kárelhárítási intézkedéseknek a módszertanát.

A szakmai gyakorlat az egyes tapasztalatok megosztásával és konzultációval zárult, a későbbiekben pedig országos és regionális közös gyakorlatokra kerül majd sor.

Fotó: Balogh Eszter tűzoltó főhadnagy