Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny - Versenyfelhívás


VERSENYFELHÍVÁS

A szövetségek, szervezetek, egyesületek,
általános iskolák és középiskolák 5.-13. évfolyamos tagjai részére

A verseny meghirdetője:
 • Magyar Polgári Védelmi Szövetség (MPVSZ)
Együttműködő partnereink:
 • BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF)
 • Magyar Tűzoltó Szövetség (MTSZ)
 • Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ)
 • Rádiós Segélyhívó és infokommunikációs Országos Egyesület (RSOE)
 • Magyar Vöröskereszt
 • és egyéb szakmai szervezetek
Az országos verseny jelmondata:

A tudás életet menthet!

A verseny célja:

Az ifjúsági versenyben résztvevő tanulók elméletben és gyakorlatban, játékos formában, az életkori sajátosságoknak megfelelően adjanak számot a tanév során elsajátított veszélyhelyzeti ismereteikről, az ön- illetve más személy mentésében való jártasságukról. A verseny alapot teremt az önmentési készség kialakításához, és a biztonság komplex értelmezéséhez.

A verseny szintjei:
 • helyi (települési/járási/kirendeltségi)
 • területi (fővárosi, megyei)
 • országos
Korcsoportonként a győztes csapatok jutnak tovább a következő szintű versenyre, majd az országos döntőbe.

A verseny résztvevői:
4 fős csapatok nevezhetnek két korcsoportban:
 • általános iskolás korcsoport (5.-8. évfolyamos tanulók)
 • középiskolás korcsoport        (9.-13. évfolyamos tanulók)
A versenyek helyszínei, időpontjai:

A helyi és területi versenyek helyszínét, időpontját az MPVSZ területi szervei, együttműködésben a megyei/fővárosi igazgatóságokkal, míg az országos döntő helyszínét, időpontját, - mely az Országos Tűzoltó és Rendőrnaphoz kötött - az MPVSZ elnöksége a BM OKF-el közösen határozza meg.

A jelentkezés módja: Nevezési díj nincs.

A csapatok az őszi félévben megtartandó helyi szintű versenyekre az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségeken, az általuk megjelölt határidőig jelentkezhetnek. A jelentkezéseket a kirendeltségek a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok útján továbbítják a MPVSZ megyei szervezetei felé. Az országos döntőre a csapatokat a katasztrófavédelmi igazgatóságok és a megyei polgári védelmi szövetségek közösen 2018. április 15.-ig nevezik be.

A felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny szabályzata és
további információk a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok honlapjain,
illetve a www.katasztrofavedelem.hu
és a www.mpvsz.hu honlapon érhetőek el.

A felkészülést segítő anyagok: Eredményhirdetés és díjazás:

A versenyvezetőség versenyszabályzat szellemében két korcsoportban hirdet eredményt. Tárgyjutalomban a versenyben legeredményesebb csapatok részesülnek. Az országos döntőn a legjobban teljesítő korosztályos csapatot vándorserleg illeti meg

Jelen felhívásban külön nem szabályozott kérdések vonatkozásában a verseny szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2018. ……………….hó ….-n

A BM OKF Főigazgatójának egyetértésével:
Dr. Endrődi István tű. ezds. Magyar Polgári Védelmi Szövetsé elnöke

Kapcsolódó dokumentum: