Tájékoztató a veszélyes áruk csomagolóeszközeinek gyártási jóváhagyási eljárásával kapcsolatban

A veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó, azaz a légköri nyomáshoz viszonyítva 50 kPa mértékű túlnyomást vagy vákuumot meg nem haladó nyomásra tervezett tartályok, tartányok, valamint a csomagolóeszközök, IBC-k, nagycsomagolások, ömlesztettáru-konténerek – melyeket veszélyes áruk közúti- (ADR), vasúti- (RID), valamint belvízi (ADN) szállításáról szóló rendeletekben meghatározottak szerint veszélyes áruk szállításának használatára szánnak – jóváhagyásával kapcsolatos hatósági feladatokat 2020. január 1-jétől a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve látja el.

A 2023. január 12-én hatályba lépett jogszabály módosítás illetve új jogszabály alapján a hatóság a csomagoló- és szállítóeszközök jóváhagyását követően ellenőrzi a jóváhagyási engedélyben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott előírások betartását, az ellenőrzés során a gyártásból mintát vehet, és az előírások megsértése esetén a gyártási típus jóváhagyási engedéllyel rendelkezővel, a gyártóval, a forgalmazóval szemben kormányrendeletben meghatározott intézkedést alkalmazhat, és közigazgatási bírságot szabhat ki.

Bővebb tájékoztatás az új csomagolóeszköz gyártásának jóváhagyásával kapcsolatos eljárásról, valamint a már meglévő jóváhagyás meghosszabbításával kapcsolatos eljárásról az alábbi linkeken található.

Új jóváhagyás engedélyezése (2023. október)

Korábbi engedélyek meghosszabbítása