Egyedi közzétételi lista


Egyedi közzétételi lista

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben, vagy a küszöbérték alatti üzemben történt veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetről, üzemzavar bejelentéséhez szükséges adatlap
a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. Rendelet 30.§ (1) bekezdése
Közzétéve:  2014. június 03.
Megtekint:  
A "hozzáférés üzemeltetői adatokhoz" körben megadott adatok
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. Rendelet 45.§
Közzétéve:  2014. június 03.
Megtekint:  
Önkéntes mentőszervezetek Nemzeti Minősítési Rendszere
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. Rendelet 57.§ (1) bekezdése.
Közzétéve:  2014. június 03.
Megtekint:  
Az egyes önkormányzati tűzoltóságokra eső veszélyeztetettségi pontszámok
Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. Rendelet 13.§ (6) bekezdés alapján.
Közzétéve:  2018. december 20.
Letöltés:  

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2017. december 31.ÖTP-k 2017. évi pontszámai
2016. december 31.ÖTP-k 2016. évi pontszámai
2018. december 20.ÖTP 2018. évi pontszámai
Veszélyes áru vasúti vagy vízi szállítással kapcsolatos bejelentési kötelezettség teljesítéséhez szükséges formanyomtatványok
A hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól szóló 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 6.§ (1) és 7.§ (1) bekezdései alapján.
Közzétéve:  2014. június 03.
Megtekint:  
Közzétéve:  2014. június 03.
Megtekint:  
Veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos bejelentési kötelezettség teljesítéséhez szükséges formanyomtatványok
A veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzésről és a bírság kivetésének szabályairól szóló 313/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet 3. § alapján
Közzétéve:  2015. július 20.
Megtekint:  
Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványokkal kapcsolatos adatok
A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 9. § (3) bekezdése alapján.
Közzétéve:  2014. június 03.
Megtekint:  
A tűzvédelmi szakvizsga törzsanyaga és a javasolt szakirodalom köre
A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 11. § (1) bekezdése alapján.
Közzétéve:  2014. június 03.
Megtekint:  
Az egyes tűzvédelmi szakértői szakterületek vizsga törzsanyaga
A tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet 6. § (1) bekezdés alapján.
Közzétéve:  2014. június 03.
Megtekint:  
A tűzvédelmi szakértők névjegyzékének nyilvános adatai
A tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet 6. § (2) bekezdése alapján.
Közzétéve:  2014. június 03.
Megtekint:  
Aktív és passzív lakosságtájékoztatási források
A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet IX. fejezete, a közigazgatási vezetők, a polgári védelmi szervezetek, a köznevelésben és a felsőoktatásban résztvevők, valamint a pedagógusok katasztrófavédelmi felkészítésének végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 7/2012. BM OKF főigazgatói intézkedés alapján.
Közzétéve:  2014. június 03.
Megtekint:  
Közzétéve:  2014. június 03.
Megtekint:  
Közzétéve:  2014. június 03.
Megtekint:  
Közzétéve:  2014. június 03.
Megtekint:  
Közzétéve:  2014. június 03.
Megtekint:  
A közepes mértékben és a nagymértékben veszélyeztetett megyék védelmi terve
Az erdők tűz elleni védelméről szóló 4 /2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 4. § (3) bekezdése alapján.
Közzétéve:  2014. június 03.
Letöltés:  
Közzétéve:  2014. június 03.
Letöltés:  
Közzétéve:  2014. június 03.
Letöltés:  
Közzétéve:  2014. június 03.
Letöltés:  
Közzétéve:  2014. június 03.
Letöltés:  
Közzétéve:  2014. június 03.
Letöltés:  
Közzétéve:  2014. június 03.
Letöltés:  
A rendszeresített és rendszerből kivont tűzvédelmi technikák (eszközök) naprakész állapota
A 15/2010. (V. 12.) ÖM rendelet a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságáról 7.§ (4) alapján.
Közzétéve:  2014. június 03.
Megtekint:  
A hivatásos tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek közötti együttműködési megállapodások kimutatása
Az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, tűzoltó szakmai irányításának és felügyeletének katasztrófavédelmi feladatairól szóló 2/2013. (V. 17.) BM OKF utasítás 8. pontja alapján.
Közzétéve:  2017. január 13.
Letöltés:  
Létesítményi tűzoltó-parancsnokságok nyilvántartása
Közzétéve:  2016. szeptember 14.
Letöltés:  
Kéményseprőipari tevékenységet ellátók nyilvántartása

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet 3.§ (6) bekezdése alapján a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve a Kstv. 7. § (4) bekezdése szerinti nyilvántartás adatai alapján ingyenesen és korlátozás nélküli hozzáférés lehetőségével naprakészen közzéteszi az interneten a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó nevét, címét, elérhetőségét, működési helyét, ellátási területét. 

Letölthető innen
Tűzoltósport-verseny területi rendezvényeinek eredményei
Gazdálkodási adatok
Az ötvenezer forintnál nagyobb értékű adományokra és az adományozókra vonatkozó adatok
A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek és oktatási intézmények részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről szóló szabályzat kiadásáról szóló 26/2010. (XII. 29.) BM utasítás  a BM Országos Katsztrófavédelmi Főigazgatóság és szervei részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről szóló 40/2015. számú BM OKF főigazgatói intézkedés alapján.
Közzétéve:  2018. június 12.
Letöltés:  

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. június 03.Adomány 2012
2016. december 07.Adomány 2016 évről BM OKF
2014. november 10.Adomány 2013
2015. január 14.Kimutatás elfogadott adományokról
2015. április 30.Kimutatás elfogadott adományokról
2016. március 02.Kimutatás elfogadott adományokról - 2014
2016. május 31.Adomány 2016
2016. május 31.Kimutatás a BM OKF által 2015.évben elfogadott adományokról
2016. július 01.Adomány 2016 évről BM OKF
2016. július 19.Adomány 2016 évről BM OKF
2016. október 18.Adomány 2016
2016. október 24.Adomány 2016 évről BM OKF
2016. december 07.Adomány 2016 évről BM OKF
2017. január 25.Adomány 2016 évről BM OKF
2017. március 30.Adomány 2016 évről
2017. április 26.Adomány 2017 évről BM OKF
2017. december 13.Adomány 2017 évről BM OKF
2017. december 13.Adomány 2017 évről BM OKF
2018. január 05.Adomány 2017 évről BM OKF
2018. február 19.Adomány 2017 évről
2018. március 07.Adomány 2018 évről
2018. április 26.Kimutatás a BM OKF által 2017. évben elfogadott adományokról
2018. június 12.Adomány 2018 évről BM OKF